Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Cennik Fundacji

·       RODZAJ USŁUGI ·       KOSZT ·       OPIS
Diagnoza logopedyczna 150 PLN/60 min Diagnoza zajmuje około godziny rozpoczyna się wywiadem, sprawdzeniem artykulacji, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego narządu mowy i jej oceną.
Diagnoza neurologopedyczna 200 zł/60 min
Terapia logopedyczna 130 zł/50 min
Wystawianie zaświadczenia 150,00 zł
Diagnoza pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Korepetycje z języka polskiego i z matematyki

170 zł/60 min

130 zł/50 min

Cena zależna od poziomu

Konsultacja psychotraumatologiczna 250 zł/60 min

300zł /90 min

Konsultacja opiera się na wywiadzie i rozmowie
Terapia uzależnień 200 zł/60 min
Doradztwo zawodowe                 Coaching 200zł/60 min

300 zł/90 min

Konsultacja psychologiczna 200 zł./60 min Konsultacja opiera się na rozmowie, wywiadzie, określeniu głównych problemów oraz celów wsparcia lub terapii
Psychologiczna sesja indywidualna 180 zł/50 min
Trening Umiejętności Społecznych 100 zł 90 min
Grupy psychoterapeutyczne/ psychoedukacyjne/wsparcia/rozwojowe 120 zł 90 min