Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Lanciego 7/4, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Cennik

CENNIK ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 • RODZAJ USŁUGI
 • KOSZT
 • OPIS
 • Diagnoza psychologiczna
 • 500 PLN /3 spotkania/
 • ZA,
 • ADHD,
 • ADD,
 • Lęki,
 • Zaburzenia Osobowości,
 • Tiki,
 • Dojrzałość szkolna- dzieci przedszkolne
 • Badanie psychologiczne , w tym diagnoza trudności szkolnych
 • 350 PLN /2 spotkania/
 • 250 PLN /2 spotkania
 • Ocena dojrzałości poznawczych i społeczno -emocjonalnych
 • Ocena trudności edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych
 • Diagnoza i ocena funkcjonalna PEP-R
 • 500 PLN /3 spotkania/
 • test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 • Diagnoza logopedyczna
 • 120 PLN
 • Diagnoza zajmuje około godziny rozpoczyna się wywiadem, sprawdzeniem artykulacji, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego narządu mowy i jej oceną.
 • Diagnoza neurologopedyczna

 • 150,00 zł
 • Diagnozę neurologopedyczną wykonuje się w oparciu o specjalistyczne testy, dostosowane do zdiagnozowanych zaburzeń organicznych.
 • Badanie inteligencji
 • 250,00 zł
 • Wystawianie zaświadczenia
 • Wystawianie opinii
 • 50,00 zł
 • 150,00 zł
Diagnoza kliniczna Autyzmu

Diagnoza kliniczna ADHD

600 – 800 zł + opinia

250 – 350 zł + opinia

Diagnoza pedagogiczna

Terapia pedagog

200 zł

45 min 70 zł

60 min 100 zł

Terapia ręki

60 – 80 zł

30 – 45 min

 • Terapia par/rodzinna

150 – 200 zł

60-90 min

 • EEG Biofeedback

Warsztaty Rodzicielskie

Psychoedukacyjne

120 zł

60 min.

Konsultacja psychotraumatologiczna

180,00 zł

60 min

 • Konsultacja opiera się na wywiadzie i rozmowie
 • Konsultacje/Doradztwo zawodowe

 • Coaching

120,00 zł

60 min

250 zł

90 min

 • Konsultacja opiera się na wywiadzie i rozmowie
 • Konsultacja psychologiczna
150 zł

60 min

 • Konsultacja opiera się na wywiadzie, określeniu głównych problemów, obserwacji zachowania w trakcie swobodnej aktywności.
 • Psychologiczna sesja indywidualna
100 zł

60 min

Konsultacja socjoterapeutyczna 150,00 zł
 • Konsultacja opiera się na wywiadzie i obserwacji
Indywidualna sesja socjoterapeutyczna /TZA, TI/ 100 -150 zł

45 – 60 min.

Konsultacja pedagogiczna 80,00 zł

60 min

 

 • WIZYTY DOMOWE
  Psychologiczne wizyty domowe na terenie Warszawy
250 zł

60 min

 • Interwencja w placówce dziecka na życzenie rodziców
200,00 zł

60 min

Obserwacja dziecka w szkole 140,00 zł

60 min

ZAJĘCIA GRUPOWE CENA CZAS TRWANIA
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • 70,00 zł
 • 60 minut
 • Grupy psychoterapeutyczne/ psychoedukacyjne/wsparcia/rozwojowe/edukacyjne 

 • 50-90 zł
 • 60 min