Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Cennik

CENNIK ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 • RODZAJ USŁUGI
 • KOSZT
 • OPIS
 • Diagnoza psychologiczna
 • 600 PLN /3 spotkania/
 • Całościowe Zaburzenia Rozwoju (ZA, Autyzm),
 • ADHD, ADD,
 • Lęki,
 • Zaburzenia Osobowości,
 • Tiki,
 • Uzależnienia,
 • Traumy,
 • Stres
 • Dojrzałość szkolna- dzieci przedszkolne
 • Badanie psychologiczne, w tym diagnoza trudności szkolnych
 • 350 PLN /2 spotkania/
 • 350 PLN /2 spotkania
 • Ocena dojrzałości poznawczych i społeczno -emocjonalnych
 • Ocena trudności edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych
 • Diagnoza i ocena funkcjonalna PEP-R
 • 500 PLN /3 spotkania/
 • test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 • Diagnoza logopedyczna
 • 150 PLN/60min
 • Diagnoza zajmuje około godziny rozpoczyna się wywiadem, sprawdzeniem artykulacji, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego narządu mowy i jej oceną.
 • Diagnoza neurologopedyczna

 • 150,00 PLN/60min
 • Diagnozę neurologopedyczną wykonuje się w oparciu o specjalistyczne testy, dostosowane do zdiagnozowanych zaburzeń organicznych.
 • Terapia logopedyczna

 • 100-120 PLN/50min
 • Badanie inteligencji
 • 300,00 PLN/1-3 spotkania/
 • Wystawianie zaświadczenia
 • Wystawianie opinii
 • 50,00 PLN
 • 150,00 PLN
 • Diagnoza kliniczna Autyzmu
 • Diagnoza kliniczna ADHD
600 – 800 PLN + opinia

250 – 350 PLN + opinia

 • Diagnoza pedagogiczna
 • Terapia pedagog
200 PLN

45 min 80 PLN

60 min 100 PLN

 • Terapia ręki
60 – 80 PLN

30 – 45 min

 • Terapia par/rodzinna

150 – 240 PLN

60-90 min

 • Warsztaty Rodzicielskie Psychoedukacyjne
130 PLN / 50 min
 • Konsultacja psychotraumatologiczna
180,00 PLN / 250,00 PLN

60 min / 90 min

 • Konsultacja opiera się na wywiadzie i rozmowie
 • Terapia uzależnień
150 zł/200 zł

60 min/90 min

 • Konsultacje/Doradztwo zawodowe

 • Coaching

120,00 PLN/ 60 min

250,00 PLN/ 90 min

 • Konsultacja opiera się na wywiadzie i rozmowie
 • Konsultacja psychologiczna
150 PLN / 200 PLN

60 min / 90 min

 • Konsultacja opiera się na rozmowie, wywiadzie, określeniu głównych problemów oraz celów wparcia lub terapii
 • Psychologiczna sesja indywidualna
130 PLN / 150 PLN

50 min / 60 min

 • Interwencja Kryzysowa (osoba w kryzysie, ostry stres, myśli i/lub próby „S”, stany psychotyczne)
150 zł/200 zł
60 min/90 min
 • Konsultacja opiera się na rozmowie, wywiadzie i obserwacji + określenie celów terapii
 • Konsultacja socjoterapeutyczna
150,00 PLN / 50min
 • Konsultacja opiera się na rozmowie, wywiadzie i obserwacji + określenie celów terapii
 • Indywidualna sesja socjoterapeutyczna /TZA, TI/
100 -120 PLN

45 – 60 min.

 • Konsultacja pedagogiczna
80,00 PLN / 60 min

 

 • PSYCHOLOGICZNE WIZYTY DOMOWE
  na terenie Warszawy
200 zł /

60 min

 • Interwencja w placówce dziecka na życzenie rodziców
180,00 zł

60 min

 • Obserwacja dziecka w szkole
150,00 zł

90 min

ZAJĘCIA GRUPOWE CENA CZAS TRWANIA
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • 70,00 zł
 • 60 minut
 • Grupy psychoterapeutyczne/ psychoedukacyjne/wsparcia/rozwojowe/edukacyjne 

 • 50-90 zł
 • 60 min