Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Lanciego 7/4, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

NEUROFLOW® Aktywny Trening Słuchowy czyli E-Rehabilitacja dla osób starszych

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla osób starszych

Dla kogo:

Wiek: do 90 rż

 • Osoby u których wystąpiło obniżenie zdolności poznawczych
 • Osoby u których wystąpiły zmiany w słyszeniu
 • Osoby u których wystąpiły zmiany w rozumieniu
 • Osoby z demencją
 • Osoby z różnymi ubytkami słuchu
 • Osoby z zaburzeniami koncentracji
 • Osoby wrażliwe na natężenie dźwięku
 • Osoby z trudnościami rozumienia mowy w hałasie
 • Również dla osób w aparatach słuchowych

Dlaczego:

UBYTKI SŁUCHU W POPULACJI OSÓB STARSZYCH, tzn po 60rż SĄ ZWIĄZANE Z PROCESEM DEGENERACJI a więc zachodzi oczywista potrzeba usprawniania tej płaszczyzny.Podwyższone ryzyko trudności w tym zakresie powodują różne choroby np. cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca, naczyniowe, zapalenia uszu, przewlekły katar (nawet w dzieciństwie), alergie.

Zaburzenia wyższych funkcji słuchowych mogą być również skutkiem tzw. deprywacji słuchowej, gdy przez miesiące a nawet lata obecny jest nawet niewielki niedosłuch czyli obniżenie czułości słuchu. Najczęściej jest to wynik przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Również zbyt późne lub niewłaściwe protezowanie ubytków słuchu aparatami słuchowymi może mieć podobne następstwa. W tych przypadkach, nawet po przywróceniu prawidłowej czułości słuchu osoba nadal odczuwa trudności z rozumieniem mowy w hałasie i selekcji informacji słuchowej, a ich rehabilitacja wymaga dużo czasu i wysiłku ze strony terapeutów oraz pacjentów. Niekorzystny wpływ na możliwości przetwarzania informacji i koncentracji uwagi ma niedotlenienie w czasie snu.

Co to jest:

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy poznawcze, procesy komunikowania.

Trening wyższych funkcji słuchowych jest opracowany na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb i możliwości psychofizycznych osób starszych. Stopień trudności zadań zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają indywidualnym potrzebom każdego z osobna.

Przebieg:

Trening jest poprzedzony diagnozą przeprowadzaną przez Certyfikowanego Terapeutę Neuroflow®. W skład diagnozy wchodzi:

 • ocena czułości słuchu za pomocą audiometrii tonalnej na kalibrowanym audiometrze przesiewowym,
 • bateria testów Neuroflow ATS®, oceniających wyższe funkcje słuchowe,
 • kwestionariusze oceniające funkcje słuchowe  oraz ich wpływ na procesy poznawcze jak i komunikacyjne, a także na funkcjonowanie w środowisku domowym i poza nim.

Na podstawie diagnozy przygotowywany jest zindywidualizowany program terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Program trenigowy zawiera bogaty materiał słowny, opowiadania, wiersze, przepisy, zagadki i inne.

Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu. Dodatkowo są proponowane również inne ćwiczenia z zakresu psychoedukacyjnego i ruchowego.

Rezultaty:

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na mowie w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięć słuchową
 • aktywizację osób starszych

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® skutkuje:

 • poprawą funkcjonowania w środowisku
 • poprawą wizerunku osób starszych
 • poprawą pewności siebie
 • wzrostem samooceny
 • obniżeniem poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawą komunikacji w środowisku
 • polepszeniem relacji społecznych
 • zwiększeniem wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym
 • niwelowaniem barier społecznych
 • zmniejszeniem skali osamotnienia i izolacji osób starszych

Z programu mogą korzystać również osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do kontaktu 🙂