Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Lanciego 7/4, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Neuroflow® Aktywny Trening Słuchowy

Gdy dziecko słyszy ale NIE ROZUMIE…

Dobre słyszenie jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Dość znacząca grupa osób z dysleksją lub z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Jeśli zauważyliśmy u dzieci problem z rozumieniem mowy, trudności w koncentracji albo kłopoty z nauką czytania lub nauką języków obcych… powinniśmy sprawdzić czy przyczyną nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD.

Dobry słuch oraz poprawne rozumienie mowy, to kluczowe umiejętności pozwalające na prawidłowy rozwój dzieci. Wykrycie zaburzeń przetwarzania słuchowego w wieku przedszkolnym znacznie zwiększa szanse dziecka na skuteczną rehabilitację. Dlatego tak ważna jest wielospecjalistyczna diagnoza (audiologiczna, neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna), która jest podstawą rozpoczęcia terapii.

Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego ang. auditory processing disorder APD, opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, które pozwalają na ocenę sprawności przetwarzania słuchowego, czyli badanie wyższych funkcji słuchowych.

Jedną z nielicznych terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny jest NEUROFLOW.

Neuroflow® Aktywny Trening Słuchowy został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i logopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i poprawy ich możliwości uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe. Nowatorską cechą Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow® jest możliwość prowadzenia treningu zarówno w gabinecie terapeutycznym, jak i w domu wspólnie z jednym z rodziców.

Autor metody, dr Andrzej Senderski, tak opisuje terapię: „W mojej wieloletniej pracy z dziećmi zauważyłem, że nawet zdrowe dzieci często mają problemy ze skupieniem się i dłuższym utrzymaniem uwagi na tym co słyszą – niestety wynika to po części z wyzwań i obciążeń, jakie stawia przed dzieckiem współczesny świat i jego szum informacyjny. To jak efektywnie mózg przetwarza bodźce słuchowe wpływa na łatwość przyswajania wiedzy i komunikowania się. Nie ma innej drogi by osiągnąć mistrzowski poziom w danej dziedzinie, jak regularne ćwiczenia z coraz większym poziomem trudności, ale takim który motywuje, a nie deprymuje. Tak właśnie działa nasz program.

Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców; jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się.

Z powodzeniem program stosowany jest w terapii osób z autyzmem a także z zaburzeniami mowy. Metoda ta sprawdza się także w przypadku osób z niskim poczuciem wartości; z trudnościami w relacjach rówieśniczych oraz narażonych na stres.

Zapraszamy do kontaktu 🙂