Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Czytanie uczestniczące ACC

„Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem-nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej jest to podstawowa ludzka siła” (Williams)

Komunikowanie się ludzi jest jedną z najczęstszych form społecznego zachowywania się człowieka. Codziennie rozmawiamy, wyrażamy swoje intencje, negocjujemy. Rozmowa jest procesem wymiany myśli ale i uczuć. Jest też sposobem wyrażania siebie ale i wzajemnego ubogacania się.

„Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny” E.Hemingway

Każda forma współpracy opiera się na komunikacji. Natomiast w społeczeństwie jest wiele osób wykluczonych z procesu mówienia z powodu wielorakich ograniczeń. Niemniej jednak należy pamiętać, że jest olbrzymia gama oddziaływań właśnie poprzez

ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI

Bazując na potrzebach i możliwościach osób z niepełnosprawnościami stosujemy odpowiednie formy i metody  by niwelować trudności wynikające z braku możliwości używania mowy werbalnej. Dostosowujemy nasze oddziaływania do konkretnej osoby w konkretnym momencie. Bo każda osoba jest swoistą indywidualnością.

W obecnym czasie komunikacja wspomagająca i alternatywna (ang. Augmentative and Alternative Communications – AAC) jest już standardowym postępowaniem rehabilitacyjnym.

W dzisiejszej dobie technologii jest wiele narzędzi wykorzystujących także nowoczesne rozwiązania :), które przede wszystkim usprawniają różne funkcje oraz usamodzielniają i powodują poczucie sprawczości dla małych i dużych nawet dla niemówiących, niesłyszących, niewidzących, nieruszających się… dla … wszystkich:). Niekiedy dziecko ma tak specyficzne, sprzężone ze sobą trudności, że trzeba być niejednokrotnie prawdziwym „wynalazcą”, by wymyślać rozwiązania techniczne ułatwiające mu porozumiewanie się z  innymi.

My mamy przywilej wspomagania tych, którzy są pod naszą opieką.  „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”  mawiał bp Jan Chrapek.

Przy stosowaniu AAC nasza konsekwencja, otwartość,  cierpliwość, niekiedy także nasz upór pomimo wszystko oraz odpowiednie używanie motywatorów „skazane”  jest na wielopłaszczyznowy sukces  który najbardziej motywuje obie strony bo „ziarno marzenia zawsze potrzebuje czasu, by dać pożądane wyniki” David J. Schwartz.    

Jak mawiał Janusz Korczak: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie –wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.