Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

1 rok ago · · Możliwość komentowania Kim jest Psychotraumatolog? została wyłączona

Kim jest Psychotraumatolog?

Psychotraumatolog prowadzi profesjonalną psychoterapię osób po traumie. To psycholog lub lekarz posiadający profesjonalne wykształcenie specjalizacyjne podyplowowe w zakresie Psychotraumatologii. Posiada praktyczne umiejętności diagnozowania różnicowych zaburzeń po stresie traumatycznym o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii. Rozumie i potrafi dostrzec konsekwencje traumy w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, wypadki), relacyjnym z udziałem innych osób (przemoc psychiczna i/lub fizyczna, gwałt), zawsze stara się dotrzeć do źródła problemów, dostrzegając ich skutki dla zdrowia psychicznego oraz fizycznego pacjenta.

Psychotraumatolog ma kompleksową wiedzę na temat metod interwencji kryzysowych oraz metod leczenia i terapii traumy. Zna i rozumie podłoże mózgowych mechanizmów kodowania traumy, mechanizmy radzenia sobie z doświadczeniem zagrożenia życia oraz ich długofalowe konsekwencje w postaci zaburzeń po stresie traumatycznym (PTSD) – jak zaburzenia emocjonalne, zachowania, zaburzenia osobowości, czy wreszcie Complex PTSD.

Psychotraumatolog wykorzystuje w swojej pracy naukowo-badawczo potwierdzone, bezpieczne i specjalistyczne psychologiczne metody terapii zaburzeń pourazowych – Terapia Eklektyczna BEPP jak EMDR, Przedłużona Ekspozycja, Przetwarzanie Poznawcze, Ekspozycyjna Terapia Narracyjna, IFS, Współczujące Odczuwanie.

Metody pracy psychotraumatologa polegają na reprocesowaniu i odblokowywaniu zamrożeń adaptacyjnych procesu przetwarzania wywołanych przez zdarzenie lub zdarzenia traumatyczne. Celem jest pozostawianie przeszłości klienta w przeszłości poprzez zintegrowanie przeszłych traumatycznych doświadczeń z teraźniejszością i wpisanie ich w ciągłość narracji autobiograficznej osoby. Tak przetworzone i domknięte zdarzenia przestają być wyzwalaczami i nie aktywują traumatycznych wspomnień. Podstawą jest dobry wywiad z klientem. Efektem jest zmiana negatywnych przekonań. Klient odzyskuje swoje życie, przywraca szacunek do siebie, poczucie własnej godności, integralności i podmiotowości. W wyniku terapii psychotraumatologicznej osoba zostaje uwolniona od skutków traumatycznej przeszłości.

Jeśli doświadczasz skutków traumy i potrzebujesz pomocy w leczeniu traumy zapraszam do kontaktu.


Agnieszka Kik-Głowacz
601-938-288
psycholog spec. kliniczna i zdrowia,
psychoterapeuta, psychotraumatolog
Fundacja Wsparcia Psychologicznego,
Terapii i Rozwoju Osobistego „Źródło Zmian”

Categories: Bez kategorii