Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

EMDR – skuteczna metoda leczenia traumy

EMDR z ang. Eye Movement Desensitisation Reprocesing – to desensytyzacja i ponowne przetwarzanie bodźców za pomocą ruchów gałek ocznych, dotyku lub dźwięku poprzez bilateralną stymulację. „Według Shapiro (2007) EMDR jest integracyjnym, zorientowanym na pacjencie podejściem psychoterapeutycznym, kładącym nacisk na proces przetwarzania informacji przez mózg oraz na pamięć wstrząsających wydarzeń jako podstawy patologii, która nie jest powodowana zaburzeniami organicznymi. EMDR skierowana jest na doświadczenia, które przyczyniają się do powstawania zaburzeń klinicznych oraz na doświadczenia, które pomogą umocnić klienta w zdrowiu psychicznym (Shapiro, 2007).

Metoda ta ma podstawy neurobiologiczne. Następuje aktywacja sieci pamięciowych przez BLS. Taka aktywacja ma wpływ na przypominanie sobie, wyrazistość wspomnień i pojawienie się emocjonalnego pobudzenia. Następnie dwuuwagowo (przeszłość i teraźniejszość) przetwarzamy informacje. Wiążemy doznania w ciele, przekonania, myśli oraz emocje. Gdyby doznania te mogły mówić – to co by powiedziały ? Tak jak dowiódł van der Kolk – ciało stale prowadzi rejestr zdarzeń i ciało je pamięta. Techniczne metoda ta polega na przywołaniu bolesnego wspomnienia, skupieniu uwagi na uczuciach i myślach, które ono powoduje oraz jednoczesnej, naprzemiennej stymulacji obu półkul mózgowych, najczęściej przez ruch gałek ocznych, ale w zależności od potrzeb klienta, mogą być też stosowane inne bodźce sensoryczne.

Celem tej metody jest kompleksowe leczenie traumy poprzez reprocesowanie, odblokowywanie zamrożeń adaptacyjnych procesu przetwarzania wywołanych przez zdarzenie lub zdarzenia traumatyczne i pozostawianie przeszłości klienta w przeszłości. Tak przetwarzamy traumatyczne doświadczenia z przeszłości, aby zostały one zintegrowane i domknięte, pozostawione w przeszłości bez wyzwalaczy w tu i teraz, w teraźniejszości – i tak by stare traumatyczne wspomnienia się nie aktywizowały. Podstawą – jak zawsze- jest dobry wywiad z klientem. Osoba stopniowo formułuje pozytywne przekonania na swój temat przeciwstawne do tych negatywnych wynikających z traumy. Następuje reprocesowanie oraz restrukturyzacja poznawcza. Traumatyczne wspomnienia przeżywane są z większą jasnością i mniejszą intensywnością, emocje łączą się z nimi i są możliwe do zniesienia, a rezultatem jest zmiana negatywnych przekonań.

Co daje ta metoda? Odzyskuje dla klienta jego życie, przywraca szacunek do siebie, poczucie godności, integralności, podmiotowości, przywraca odwagę osobistą. EMDR uwalnia od skutków traumatycznej przeszłości, pomaga w niwelowaniu mechanizmów podtrzymujących traumę. To najbardziej rozpowszechniona metoda leczenia traumy z największą liczbą dowodów skuteczności w leczeniu PTSD i zaburzeń dysocjacyjnych.

EMDR jest bezpiecznym, naukowo-badawczo potwierdzonym dostępem do śladów, jakie pozostawia trauma. Metoda ta pozwala także – jak chyba żadna inna – przepracować traumatyczne doświadczenia bez konieczności – jeśli takie jest życzenie klienta – opowiadania o niej, czyli bez werbalnej komunikacji z drugą osobą. Jeśli doświadczasz skutków traumy i potrzebujesz pomocy w leczeniu traumy zapraszam do kontaktu.

Agnieszka Kik-Głowacz
601-938-288
psycholog spec. kliniczna i zdrowia,
psychoterapeuta, psychotraumatolog
Fundacja Wsparcia Psychologicznego,
Terapii i Rozwoju Osobistego „Źródło Zmian”