Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Trening Zastępowania Agresji (TZA) – czyli co robić, gdy złość dominuje życie

Trening zastępowania agresji Warszawa

Agresja słowna, fizyczna, autoagresja, trudności w relacjach społecznych, nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych – to tylko kilka przykładów mówiących o tym, że w naszym życiu, albo naszych bliskich złość przejęła destrukcyjną rolę.
Jak pomóc osobom borykającym się z nadmierną złością lepiej zrozumieć swoje emocje i transformować je tak, by były akceptowalne społecznie?
Za pomocą Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART (ART – Aggression Replacement Training).

Poniżej opowiemy:

 • Trening Zastępowania Agresji, czyli gdy złość przejmuje kontrolę
 • Czym jest Trening Zastępowania Agresji
 • Dlaczego TZA się sprawdza?

Trening Zastępowania Agresji, czyli gdy złość przejmuje kontrolę

Złość jest jedną z fundamentalnych emocji, za sprawą której jesteśmy w stanie wyrazić sprzeciw lub niezadowolenie, poczuć, że pewne zdarzenia mocno nas uwierają. Bywa i tak, że pojawienie się złości pozwala nam zdać sobie sprawę, jak dalece pozwoliliśmy przekroczyć innym własne granice.
Jednak, gdy złość dominuje nasze życie, napełnia je agresją zarówno do innych, jak i siebie, wkraczamy na bardzo destrukcyjną ścieżkę. Niekontrolowana, nierównoważona innymi emocjami złość bardzo często kończy się dla nas kłopotami w życiu osobistym lub zawodowym, trudnościami w relacjach, zachowaniami autodestrukcyjnymi.

Jak zatem wyjść ze spirali agresywnych zachowań? Z pomocą przychodzi Trening Zastępowania Agresji.

Czym jest Trening Zastępowania Agresji?

TZA został stworzony przez prof. Arnolda Goldsteina w latach 70 XX w. na bazie przekonania, że u źródła agresywnych i destrukcyjnych zachowań leżą:

 • deficyty umiejętności kontrolowania i rozumienia własnej impulsywności,
 • brak umiejętności zachowań prospołecznych,
 • niedostatecznie rozwinięty mechanizm myślenia moralnego, które jest naszym hamulcem.

Podstawowym założeniem treningu jest zaoferowanie osobom borykającymi się z trudnościami zapanowania nad złością i agresywnymi zachowaniami narzędzi i umiejętności, dzięki którym będą mogły zrozumieć i zmienić swoje zachowanie.
TZA jest formą terapii behawioralnej, która ma na celu zmniejszenie natężenia odczuwanej złości i wypracowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Trening Zastępowania Agresji zawiera się w trzech obszarów pracy:

 1. Trening Umiejętności Prospołecznych

  Jego zadaniem jest wprowadzenie nowych schematów zachowań akceptowalnych społecznie i wykorzystanie ich w sytuacjach, które dotychczas budziły agresję. TUP zawiera zarówno podstawowe narzędzia dotyczące komunikacji, jak i te, które umożliwiają budowanie głębszych relacji, nabycie umiejętności wyrażania siebie, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz planowania i organizowania przyszłości.

 2. Trening Kontroli Złości

  Efektem tej części pracy TZA jest umiejętność panowania nad złością. Program zakłada pracę na sekwencją sześciu kroków: wyzwalaczami, sygnałami z ciała, reduktorami, monitami, myśleniu o przyszłości oraz samoocenie.

 3. Trening Wnioskowania Moralnego

  Skierowany jest do osób, które mają problem z zachowaniami agresywnymi, ponieważ nie widzą w nich nic złego i aby wytłumaczyć swoje zachowanie, odwołują się do niedojrzałej i nieakceptowalnej społecznie argumentacji. Ich moralność jest niedojrzała i związana ze zniekształceniami poznawczymi, tzw. błędami myślowymi. Dlatego, aby ponieść ich moralność, pomóc jej się rozwinąć do pułapu umożliwiającego funkcjonowanie w społeczeństwie TWM zakłada pracę w obszarach: konfrontacji i zrozumienia problemu, wzmocnienie moralnego rozumowania, rozwój moralności, ugruntowanie dojrzałości.

Dlaczego TZA się sprawdza?

Jak już wspomnieliśmy jest to proces, zbudowany z poszczególnych etapów, który ma przyczynić się do wypracowania nowych umiejętności i korekcyjnych zachowań w związku z reakcjami na bodźce wywołujące szybko eskalującą złość. TZA odwołuje się do mechanizmów psychologii behawioralnej oraz kognitywnej i według tych założeń złość jest emocją, której kontrolę można wypracować i nauczyć się nowych sposobów reagowania na trudne, stresujące i frustrujące zdarzenia.

Trening Zastępowania Agresji opiera się na czterech filarach:

 1. Rozpoznanie i kontrola bodźców wywołujących złość

  Poprzez zrozumienie tego, co wywołuje napięcie i złość uczestnik treningu uczy się rozpoznawać pierwsze sygnały i sytuacje generujące napięcie. Wzrost świadomości na początkowym etapie pozwala na przyswojenie umiejętności przerwania łańcucha reakcji i zatrzymania się, zanim złość zacznie eskalować.

 2. Wykorzystywanie narzędzi relaksacyjnych, obniżających napięcie

  Osoba poddana treningowi ma możliwość nauki zmniejszenia objawów złości w ciele poprzez naukę technik oddechowych, medytacji, relaksacji mięśniowej. Wyciszenie ciała pozwala na stworzenie przestrzeni do refleksji i analizy sytuacji, wywołującej napięcie.

 3. Praca nad rozwojem umiejętności komunikacji

  Uczestnik treningu uczy się wyrażania swoich potrzeb, myśli i uczuć w sposób asertywny, ale pozbawiony agresji. Na tym etapie istotnym jest również nabycie umiejętności aktywnego i uważnego słuchania, budowanie przestrzeni dla osoby w dialogu.

 4. Rozwiązywanie problemów

  Ostatni etap skupia się na konstruktywnej pracy nad wyjściem z trudnej sytuacji w inny sposób niż za pomocą stosowanego dotychczas schematu. Po zidentyfikowaniu problemu kolejnym krokiem jest nauka szukania rozwiązań i wyboru najlepszego w danej sytuacji.

Choć czasem zdaje się, że cały świat wręcz sprzysiągł się przeciwko nam to prawdą jest, że za swoje emocje odpowiadamy sami. To my mając dostęp do całego spektrum narzędzi możemy kontrolować swoje zachowanie i wprowadzać korektę w sytuacjach budzących rozwój skrajnych odczuć i działań.
Jeśli mamy dużą trudność w kontrolowaniu impulsu, a nasza złość rozpędza się jak TGV to idealnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z Treningu Zastępowania Agresji.

Masz pytania? Umów się na konsultację ze specjalistą.