Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Lanciego 7/4, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Sensoplastyka dla osób w różnym wieku

Prowadzimy sensoplastykę dla osób w różnym wieku, również dla osób ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną, z MPD (Mózgowe porażenie dziecięce) oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi.

Zapraszam do kontaktu 🙂

Marzena Kowalska
Provider Neuroflow ATS®
Terapeuta SI Terapeuta Ręki
Oligofrenopedagog z terapią spektrum autyzmu

794 582 625
m.kowalska@zrodlozmian.pl