Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Nasz zespół

Miejsce Przyjazne i Bezpieczne

Jeśli masz pytania

Napisz do Nas!

Witamy na stronach Fundacji Źródło Zmian prowadzonej przez zespół doświadczonych terapeutów, psychologów, pedagogów, mentorów i coachów.
Działamy jako zespół wykwalifikowanych, doświadczonych i certyfikowanych specjalistów-terapeutów. Każdy z nas specjalizuje się w swoich obszarach: psychologii, psychoedukacji, coachingu i rozwoju osobistym, tutoringu, wsparcia i pomocy pedagogicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej /integracja sensoryczna, logopedia/.
Jesteśmy pasjonatami i jednoczy nas ten sam cel. Naszą misją jest stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego, gdzie profesjonalną pomoc i wsparcie znajdą wszystkie osoby potrzebujące wsparcia.
Wierzymy, że wspólne podejmowanie działań z instytucjami samorządowymi, buissnesowymi we współpracy ze specjalistami przyczyni się do popularyzacji i rozpowszechnienia wiedzy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego. Dlatego zachęcamy wszystkich do podjęcia współpracy z nami i wsparcia finansowego, które jest niezbędne dla realizacji nowatorskich i innowacyjnych projektów służących dobru publicznemu i udostępnianiu go szerszej liczbie odbiorców.

Nasze działania

Wspieramy psychologicznie i udzielamy terapii skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspomagamy pokonać sytuacje trudne, kryzysy rozwojowe, życiowe. Naszym klientom towarzyszymy w rozwoju kompetencji intra i interpersonalnych. Towarzyszymy w pokonywaniu trudności, dokonywaniu dobrych zmian, zmagającym się z niską samooceną, trudnościami w kontaktach społecznych, doświadczających nadmiernego stresu, z trudnymi emocjami lęku, smutku, złości, rozpaczy. Osobom dorosłym służymy naszym wsparciem, wiedzą, doświadczeniem, rzetelnością i etyką zawodową. Oferujemy zróżnicowany zakres profesjonalnej pomocy. Zależy nam, aby był jak najlepiej indywidualnie dostosowany i efektywny. Kierując się wysokimi standardami etyki zawodowej, gwarantujemy poszanowanie tajemnicy zawodowej wysoko ceniąc bezpieczeństwo i zaufanie naszych Klientów. Prowadzimy warsztaty coachingowe dla firm, instytucji państwowych, dla kadry zarządzającej. Organizujemy szkolenia z tzw. umiejętności miękkich, spotkania psychoedukacyjne dla firm.
Specjalizujemy się w pomocy i terapii rodzin, dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Zapewniamy Państwu atmosferę spokojną i bezpieczną. Nie oceniamy. Nie osądzamy. Udzielamy wsparcia i pomocy. Wysłuchujemy każdej ze stron i uzyskujemy w ten sposób informacje dotyczące rodziny jako całości oraz poszczególnych jej członków. Aktywujemy rodzinę w pokonywaniu kryzysów i konfliktów, przywracając spokój, dialog i współpracę.
W pracy terapeutycznej łączymy różne metody dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta. Priorytetem są te umiejętności, które wpływają na jakość życia naszych klientów. Zwracamy zatem uwagę na rozwój kompetencji komunikacyjnych, umiejętności społecznych, interpersonalnych, psychoedukację, integrację sensoryczną, rozwój samoświadomości, profilaktykę zdrowia psychicznego, prace z ciałem, relaksację, aż po rehabilitację fizyczną. Pracujemy w domu klienta /na jego życzenie lub gdy zachodzi taka potrzeba/ i na co dzień w Fundacji.
Siedziba Fundacji znajduje się na warszawskim Ursynowie. Miejsce prowadzenia terapii i zajęć mieści się w zacisznym i spokojnym miejscu niedaleko od oficjalnej siedziby. Atmosfera sprzyja terapeutom skupić się i w całości poświęcić swoją uwagę trudnościom i problemom Naszych Klientów.
Zapraszamy do współpracy, spotkań i rozmów…

zespół specjalistów-terapeutów
Fundacji Źródło Zmian

Poznajcie nasz zespół

Pytania?

Kontakt!

Agnieszka Kik-Głowacz,  prezes Fundacji Źródło Zmian   601-938-288

psycholog spec. Psychologia Kliniczna i Zdrowia /studia magisterskie Uniwersytet SWPS/, socjoterapeuta, trener TUS /Treningi Umiejętności Społecznych/, TZA /Trening Zastępowania Agresji/, pedagog, doradca zawodowy, specjalista ds PR /Uniwersytet Warszawski/. 

Doświadczenie zawodowe rozwijałam i kontynuuje jako socjoterapeuta i pedagog w pracy  z dziećmi, młodzieżą szkolną i ich rodzicami. Udzielam wsparcia psychopedagogicznego, prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne,Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, Trening Umiejętności Interpersonalnych, Treningi Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców, warsztaty psychoedukacyjne, konsultacje, profilaktykę zdrowia psychicznego, life coaching, grupy wsparcia.
Pracuję z klientami indywidualnie i grupowo w podejściu integratywnym i poznawczo-behawioralnym. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach. Pracę terapeutyczną monitoruję podczas regularnych superwizji. Współpracuję z warszawskimi oraz mazowieckimi szkołami wspierając zespoły pedagogiczne, współtworząc programy interwencyjne oraz terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Współprowadzę szkolenia z zakresu tzw. umiejętności miękkich. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista Stosunków Międzynarodowych.
Dodatkowo ukończyłam:
Psychologiczna Diagnoza Kliniczna – dodatkowy moduł na Kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS prowadzony przez psychologów klinicznych z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach, czerwiec  2018,
Choroby i Traumy w Rodzinie, czerwiec 2017, u  Bianki-Beaty Kotoro i Wiesława Sokoluka Fundacja Europejskie Centrum Edukacji Po Prostu,
Niebezpieczne zachowania dzieci: wychowanie czy choroba ?, październik 2016,
Socjoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania ADHD, elementy TZA, maj 2015,
Terapia tożsamości dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, marzec 2015, Niepełnosprawność społeczna czyli Zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne, styczeń 2015,
Prywatnie interesuję się neuronauką i neuropsychologią, psychologią narracji, lubię dobre kino, spotkania     i rozmowy z przyjaciółmi, z bliskimi, mam syna i męża. 

 

Beata Kobus, wiceprezes Fundacji Źródło Zmian   790-381-799

terapeutka ustawień systemowych

Jestem certyfikowaną terapeutką metody Ustawień Systemowych. Szkolenie ukończyłam w Taunus-Institut für STILLES FAMILIENSTELLEN we Frankfurcie. Ustawień Rodzin uczyłam się się u Gerharda Walpera i Walfganga Deussera. Terapia systemowa pozwala na pracę z procesem dotykającym całej rodziny przy wystarczającym udziale tylko jednego jej członka. Pracuję także metodą „Voice Dialogue” i „The Work”. Metody te pozwalają na pracę z ukrytymi przekonaniami, nieświadomymi schematami. Wspomagają rozwój osobisty, poszerzają samoświadomość i poprawiają jakość życia. Aby mogły dokonać się naprawdę głębokie zmiany korzystam również z elementów pracy z ciałem A. Lowena i ćwiczeń uwalniających napięcia i stres (TRE). Ukończyłam Trening Redukcji Stresu oparty na Uważności (MBSR) i techniki mindfullness także wykorzystuję w pracy.

Prywatnie – jestem żoną cudownego męża, mamą trójki chłopców, fanką gotowania wg 5 przemian.

 

dr Krystyna Grzybczyk

logopeda, oligofrenopedagog, polonista, doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, nauczyciel dyplomowany

Na co dzień pracuję jako polonista oraz zajmuję się prowadzeniem terapii logopedycznej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z placówkami edukacyjnymi, przedszkolami, uczelniami. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami; zwłaszcza ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez studia podyplomowe oraz uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach:

– Wspomaganie rozwoju mowy dzieci z autyzmem.
– AAC we wczesnej interwencji logopedycznej. Wczesne symptomy zaburzeń komunikacji ze spektrum ASD.
– Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i zespołem Downa.
– Terapia neurobiologiczna – dla początkujących (Centrum Metody Krakowskiej).
– Wczesna interwencja i wspomaganie logopedyczne.
– Metody wywoływania głosek (Centrum Metody Krakowskiej).
– Diagnoza i terapia wad wymowy (Centrum Metody Krakowskiej).
– Efektywne metody terapii rotacyzmu.
– Rozwój mowy w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci z różnymi zaburzeniami.
– VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi”.
– I Międzynarodowa Konferencja poświęcona zaburzeniom ze spektrum autyzmu: „Nic o nas bez nas. Dom – Szkoła – Praca przyjazne Osobom ze Spektrum Autyzmu”.

Lubię pracę z dziećmi, daje mi ona wiele radości, zadowolenia i satysfakcji. Aktualnie pedagog, socjoterapeuta i nauczyciel.

Stanisław Głodny

terapeuta, pedagog, doradca zawodowy, trener

Absolwent Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie pedagogiki i doradztwa zawodowego oraz SWPS w kierunku stosowanej analizy zachowania.
Od 2013 roku jestem terapeutą dla dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeń rozwojowych oraz z tzw. „trudną młodzieżą”.
W ciągu ostatnich lat brałem udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach związanych z metodami pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Obecnie pracuje jako pedagog/terapeuta w szkołach.
Prowadzę zajęcia z zakresu:
– całościowego wsparcia osób ze spektrum autyzmu (planowanie działań);
– zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera oraz spektrum autyzmu;
– doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży, Zespołem Aspergera, spektrum autyzmu oraz dzieci neurotypowych;
– trening umiejętności społecznych (indywidualnie oraz w grupie);
– trening koncentracji uwagi;
– wsparcie pedagogiczne;

Stanisław Głodny prowadzi :

1. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Zajęcia mają na celu budowanie tożsamości klienta i pracę nad mocnymi stronami.
Wypracowanie zachowań, które pomogą w funkcjonowaniu w sytuacjach codziennych. Przepracowanie sytuacji trudnych, które dotykają klienta.

2. Doradztwo zawodowe dla młodzieży z spektrum autyzmu.

 • określenie mocnych stron klienta
 • wzmacnianie mocnych stron w kierunku przydatności do ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • testy predyspozycji zawodowych, cech charakteru, temperamentu;
 • określenie dobrych praktyk zawodowych;
 • nowoczesne techniki w doradztwie zawodowym.

3. Trening Umiejętności Społecznych /Klub Przyjaciela/

4. Trening Koncentracji Uwagi.

Nowoczesne ćwiczenia mające na celu poprawę koncentracji dzieci oraz młodzieży podczas zajęć szkolnych, sprawdzianów, pracy w skupieniu, rozmowach i innych.

5. Wsparcie pedagogiczne/ terapia pedagogiczna.

Zajęcia mające na celu wypracowania modelu wsparcia dla klienta, który przejawia trudności:

 • deficyty i trudności szkolne
 • reedukacja

 

Piotr Melon

masażysta

Jestem dyplomowanym masażystą I, II stopnia, posiadam również międzynarodowy certyfikat masażysty.

Nie wykonuję dużej ilości pośpiesznych zabiegów. Masaż to bardziej moje hobby niż praca. Dzięki temu do każdej masowanej osoby staram się podejść indywidualnie. Masaż to kontakt z drugim człowiekiem, w przyjaznym nastawieniu, któremu towarzyszy pozytywna energia i doświadczenia. Każdy człowiek jest inny i dlatego każdy zabieg jest niepowtarzalny.

W czasie pracy staram się obserwować masowaną osobę i dostrzegać zmiany na ciele, twarzy oraz w sferze energetycznej, aby osiągnąć zadowolenie klienta, uśmiech i poczucie odprężenia. Jestem wdzięczny, że drugi człowiek zaufał mi i pozwala zajmować się swoją energią dlatego moim celem jest przekazanie pozytywnych doznań i osiągnięcie w czasie zabiegu wzajemnej harmonii.

Prywatnie nałogowo czytam i podróżuję, naprawiam laptopy i kamery wideo, projektuję stony internetowe i bazy SQL, pielęgnuję baśniowy ogród, znam się na winach i na fotografii.

Ewa Natalia Sobieniecka

Prowadzi zajęcia i terapię dla dzieci oraz młodzieży z zakresu:

 • tolerancji
 • samoakceptacji
 • pracy w grupie
 • dojrzewania i związanych z tym problemów
 • koncentracji
 • problemów szkolnych

 

Jadwiga Ford

coach koaktywny, trener kompetencji emocjonalnych, biznesowych oraz oceny wiarygodności, wykładowca akademicki w obszarze nauk o zarządzaniu i coachingu, prowadzę profilaktykę ochrony zdrowia psychicznego poprzez edukację i trening.

Doświadczona menedżer, przedsiębiorca, międzynarodowy certyfikowany coach, psycholog kliniczny i psycholog modyfikacji i kształtowania zachowania(2018), trener praktycznych twardych  i miękkich umiejętności biznesowych i interpersonalnych, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w coachingu i mentoringu menedżerskim i szkoleniach specjalistycznych, outsourcingu menedżerskim w obszarze zarządzania oraz marketingu. Jeden z dwóch Polsce autoryzowanych trenerów Paula Ekmana w obszarze oceny wiarygodności i prawdomówności i zaawansowanych kompetencji emocjonalnych.

Posiadam ponad 20 letnią praktykę zawodową w marketingu i zarządzaniu na kluczowych stanowiskach zarządczych w korporacjach międzynarodowych, w tym Unilever, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, Grupa Eurozet (Lagardere Group). Odpowiadała między innymi za zarządzanie biznesem (P+L) oraz rozwojem marek lokalnych oraz międzynarodowych (m.in. Lipton Tea, Kellogg’s, o.b., Calgonit, Calgon, Carefree, Radio ZET) a także projektami R&D na rynku polskim oraz krajów Europy Centralnej       i Wschodniej.

Kierowałam zespołami menedżerskimi w Polsce oraz międzynarodowymi zespołami projektowymi, odpowiadając za osiągnięcie celów biznesowych zarządzanych przez nią biznesów, rozwój menedżerów         a także szkolenia marketingowe dla marketingowców, jak i menedżerów innych funkcji. Pełniła jedną z głównych ról zarządczych i koordynacyjnych w procesach restrukturyzacji organizacyjnej oraz akwizycji w ramach Grupy Eurozet (Lagardere Group). Ukończyłam liczne kursy i szkolenia zawodowe z zakresu marketingu, praktycznego zarządzania biznesem i komunikacji m.in w London Business School (MS).

Akredytacje i certyfikacje:
 • Certified Professional Co-active Coach (CPCC), CTI (The Coaches Institute) Paul Ekman Approved Trainer– USA.
 • Associate Certified Coach (ACC), ICF (International Coaching Federation)

Pracuję z ludźmi i dla nich, przekonana, że rozwiązania tkwią w człowieku, że człowiek zawsze chce się rozwijać i funkcjonować najlepiej jak to możliwe, ale czasem napotyka w tym rozwoju trudności. Rolą coacha/mentora/doradcy jest wspomóc jednostkę/grupę w dostrzeżeniu barier rozwoju, przyczyn trudnych sytuacji  i dawać wsparcie przy identyfikacji opcji rozwiązań i wprowadzaniu w życie tych z nich, które najlepiej służą jednostce i grupie. Jest zwolennikiem wykorzystywania twardej wiedzy z zakresu psychologii i nauk behawioralnych, treningu zaawansowanych kompetencji interpersonalnych i emocjonalnych oraz świadomej refleksji nad rzeczywistymi funkcjami zachowań i możliwymi sposobami ich modyfikacji  w biznesie, w myśl założeń stosowanej analizy zachowania.

Specjalizuję się w coachingu ko-aktywnym, którego źródła tkwią w psychologii humanistycznej – czyli, który zakłada, że najwyższą wartością jest człowiek i jest on jednostką, która ma możliwość realizacji każdego założonego przez siebie celu. Człowiek, który nie funkcjonuje we względnej równowadze pomiędzy rożnymi perspektywami swego życia, nie jest w stanie maksymalizować swoich osiągnięć. Dlatego w jej pracy tak ważne jest spojrzenie nie tylko na jeden wymiar aktywności Klienta, ale na jednostkę/grupę jako całość. Korzystam z technik pracy, opartych na udowodnionych rezultatach – potwierdzonych naukowo.

Od 2009 roku, posiadam status certyfikowanego, profesjonalnego coacha, w rezultacie programu realizowanego w Stanach Zjednoczonych, w jednej z najstarszych i najbardziej cenionych szkół coachingu – Coach Training Institute, posiadającego akredytację International Coach Federation. Od tamtej pory zgromadziła ponad 1000 godzin coachingu – pracując z zespołami (w tym dział marketingu i sprzedaży Eurozet/RadioZET) oraz osobami indywidualnymi, na poziomie menedżerskim i senior menedżerskim.

W pracy łączę doświadczenie coacha, trenera, wiedzę psychologiczną oraz praktyczne doświadczenie biznesowe, które umożliwia jej szybką orientację w procesach i wyzwaniach organizacyjnych i czerpanie z jej własnych doświadczeń.

Pracuję z osobami indywidualnymi i zespołami w zakresie rozwoju kariery, zwiększania efektywności organizacyjnej, zarządzania konfliktami, przywództwa, wspomaga jednostki i zespoły w procesach zmiany i wejścia w nowe role, z którymi mogę pracować także jako mentor, trener lub doradca.

Pracuję w języku polskim i angielskim, w kontakcie bezpośrednim lub z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacyjnych.

 

Patrycja Kicińska – Korab

socjoterapeuta, pedagog, terapeuta, trener

Doświadczenie zawodowe:

Aktualnie pedagog, socjoterapeuta i nauczyciel WDŻiR w dwóch warszawskich liceach, wcześniej socjoterapeuta w gimnazjum, pedagog w szkołach podstawowych w Warszawie. Pedagog interwencyjny i socjoterapeuta w szkole podstawowej z oddz. integracyjnymi na Targówku.

Trener prowadzący warsztaty integracyjne, psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne dla Stowarzyszenia ACUS – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka.

Terapeuta pedagogiczny, pracujący z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks”. Wychowawca prowadzący warsztaty twórcze i psychoedukacyjne w Świetlicy Socjoterapeutycznej Tow. Przyjaciół Dzieci, Warszawa-Włochy. Terapeuta w telefonicznej poradni pomocy uzależnionym i rzucającym palenie przy Centrum Onkologii w Warszawie.

Wykształcenie i szkolenia:

* Pedagogika, studia 5-letnie, magisterskie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, kierunek: Doradztwo i terapia pedagogiczna

* Socjoterapia, studia podyplomowe, WSZiP im.H.Chodkowskiej / PAW pod kierunkiem Ewy Rose–Alster

* Studia doktoranckie (w toku) kierunek: Pedagogika, na Akademii Pedagogiki

  Specjalnej w Warszawie, promotor: prof. Maciej Tanaś

*Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny, studia podyplomowe, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

*Psychologia (w toku) Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS kierunek: Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania

* Szkolenie: Racjonalna Terapia Zachowań, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

* Szkolenie: Terapia Behawioralna metodą Simontona

Referencje Naszych Pacjentów

Masz jakieś pytania?

Kontakt!

Szkolenie warsztatowe przeprowadzone przez Fundację Źródło Zmian było dla
naszych dyrektorów i naczelników bardzo pozytywnym i konstruktywnym doświadczeniem.
Pomimo stosunkowo krótkiego czasu, jaki mieliśmy, możliwe było przekazanie konkretnej
wiedzy z zakresu wzmacniania komunikacji w zespołach, jej właściwego kształtowania,
a także radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi. Oprócz konkretnej wiedzy,
uczestnicy szkolenia mieli także możliwość przećwiczenia nowych umiejętności w trakcie
prac w podgrupach.
Jadwiga Ford i Agnieszka Kik-Głowacz, jako trenerki prowadzące szkolenie wykazały
się wysoką energią i specjalistycznymi kompetencjami, szczególnie w odniesieniu do dużej
grupy, jaką miały pod opieką.
Szkolenie było prowadzone w sposób przyjazny dla uczestników i skoncentrowany na
ich potrzebach. Trenerki dawały przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i zadawania
pytań.
Polecam ten zespół każdej organizacji, która chce doskonalić umiejętności
komunikacyjne i menedżerskie w sposób praktyczny, oparty na doświadczeniu biznesowymi
wiedzy naukowej, z zakresu nauk behawioralnych ale przede wszystkim dostosowany do
indywidualnych potrzeb organizacji.

MEN, 2018-11-20

Image

Przyjazna atmosfera
dla wszystkich Twoich myśli

Find out more about us