Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Jak działa Psychoterapia Psychoanalityczna?

Jak to co nieświadome uczynić świadomym? Psychoanaliza jest terapią werbalną. Opiera się na metodach opracowanych przez twórcę psychoanalizy Sigmunda Freuda: „wolnych skojarzeniach” (proces ten obejmuje mówienie wszystkiego, co przyjdzie do głowy pacjentowi, bez nadawania świadomego kierunku tym myślom), przeniesienia (przeniesienie silnych uczuć i emocji z przeszłości do teraźniejszości na terapeutę), przeciwprzeniesienia (emocje, które odczuwa terapeuta, w odpowiedzi na emocje, które prezentuje w relacji terapeuta-pacjent osoba poddawana analizie), analizie snów, analizie utrwalonych wzorców i schematów zachowań. Wszystko to jest pomocne w gromadzeniu cennego nieświadomego materiału, z którym pracuje się podczas sesji.

Metoda przede wszystkim oddziałuje na nasz wewnętrzny świat i nieświadome wzorce oraz schematy myśli, przekonań, emocji, reakcji w ciele a w konsekwencji i zachowań. Freud uważał, że ludzie są świadomi tylko niewielkiej części swojego umysłu (świadomości) i że większość operacji naszego umysłu przechowywana jest w nieświadomości. Podobnie jak olbrzymia góra lodowa, gdzie możemy zobaczyć tylko jej wierzchołek wnoszący się nad wodą.

Terapeuci zajmujący się psychoanalizą uważają, że na nasz rozwój silnie wpływają doświadczenia z dzieciństwa oraz, że część naszego zachowania jest determinowana przez instynkty, które ukryte są w naszej nieświadomości. Nasze dziecięce traumatyczne lub bolesne doświadczenia, są przechowywane głęboko w nieświadomości, gdzie mogą powodować dalszy ból emocjonalny. Wytworzone zaś mechanizmy obronne jak np. zaprzeczenie, wyparcie, rozszczepienie, identyfikacja projekcyjna mogą powodować problemy w wieku dorosłym, ponieważ myśli i uczucia związane z wypartymi doświadczeniami z dzieciństwa mogą się objawiać jako np. nerwice, depresja, lęk lub inne zaburzenia zdrowia psychicznego. Kiedy doświadczamy czegoś trudnego lub przerażającego tłumienie wspomnień i uczuć związanych z tym doświadczeniem może być zdrowym mechanizmem radzenia sobie. Jednak w dłuższej perspektywie to nie wystarcza. Istniejąca niespójność między tym, co pamiętamy, a tym, co stłumiliśmy może powodować konflikty wewnętrzne między naszymi świadomymi i nieświadomymi jaźniami. W konsekwencji może powodować szereg zaburzeń zdrowia psychicznego (np. leki, nerwica, depresja, zaburzenia osobowości, dysfunkcje seksualne, trudności w związkach).

Terapeuta bada skojarzenia, sny, zachowania i inne nieświadome formy ekspresji, by zrozumieć co czuje i pragnie na poziomie nieświadomym, pacjent oraz by zmniejszyć lub wyeliminować konflikt między świadomym a nieświadomym ja. To dlatego psychoanaliza określana jest jako „leczenie rozmową”. Terapeuta w bezpiecznej i nieoceniającej przestrzeni umożliwia osobie swobodne omawianie swoich myśli, snów, fantazji. Na tej podstawie gromadzi informacje aby pomóc osobie uzyskać wgląd w jej nieświadome życie psychiczne i umożliwić swobodne badanie głębszych znaczeń myśli i uczuć.

Terapia psychoanalityczna może również badać relacje między członkami rodziny, firmy. Dając odpowiedź na to, dlaczego i w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcje miedzy sobą pomagając przełamać lub zmienić destrukcyjne schematy zachowań w kontekście grupowym, systemu. Metoda wymaga cierpliwości i uzyskiwania stopniowego wglądu przez ujawnianie przeszłych doświadczeń pacjenta, jego reakcji na nie oraz konfliktów między świadomymi i nieświadomymi pragnieniami. Daje za to w zamian trwałą zmianę oraz znacząco zwiększa komfort życia. Konfrontowanie się z własnymi wspomnieniami i stłumionymi emocjami może być trudne, ale zrozumienie i uznanie ich uwalnia, redukuje lub całkiem rozwiązuje konflikt między świadomym i nieświadomym osoby. To zaś ułatwia radzenie sobie w tu i teraz, prowadząc do zmniejszenia negatywnych objawów, gdyż celem leczenia jest rozwój zdrowych, adekwatnych i funkcjonalnych wzorców zachowań. Sesja psychoanalizy przeprowadzana jest w wygodnym, bezpiecznym miejscu i trwa około 50 minut. Odbywa się o tej samej godzinie i tego samego dnia każdego tygodnia. Psychoanaliza nie jest zatem „szybkim rozwiązaniem”, ale procesem długotrwałym i długoterminowym zobowiązaniem bez ograniczeń co do liczby sesji, których osoba może potrzebować. Zapraszam do kontaktu.

Agnieszka Kik-Głowacz
601-938-288
psycholog spec. kliniczna i zdrowia,
psychoterapeuta, psychotraumatolog
Fundacja Wsparcia Psychologicznego,
Terapii i Rozwoju Osobistego „Źródło Zmian”