Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

3 lata ago · · Możliwość komentowania Całościowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu została wyłączona

Całościowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
Zajęcia mają na celu budowanie tożsamości klienta i pracę nad mocnymi stronami.
Wypracowanie zachowań, które pomogą w funkcjonowaniu w sytuacjach codziennych. Przepracowanie sytuacji trudnych oraz traumatycznych, które dotykają klienta.

Spotkania mają określić deficyty klienta oraz plan naprawczy w kierunku ich uzupełnienia.

 • wywiad z rodzicem oraz dzieckiem;
 • konsultacje ze specjalistami;
 • budowanie tożsamości w oparciu o mocne strony;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe w kierunku wytyczenia ścieżki edukacyjnej i w konsekwencji podjęcia określonego zawodu;
 • plan całościowego wsparcia ze strony specjalistów.

Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży z spektrum autyzmu

 • określenie mocnych stron klienta
 • wzmacnianie mocnych stron w kierunku przydatności do ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • testy predyspozycji zawodowych, cech charakteru, temperamentu;
 • określenie dobrych praktyk zawodowych;
 • nowoczesne techniki w doradztwie zawodowym.

Nowoczesne ćwiczenia mające na celu poprawę koncentracji dzieci oraz młodzieży podczas zajęć szkolnych, sprawdzianów, pracy w skupieniu, rozmowach i innych.

Wsparcie pedagogiczne/ terapia pedagogiczna

Zajęcia mające na celu wypracowania modelu wsparcia dla klienta, który przejawia trudności:

 • deficyty szkolne;
 • psychospołeczne;
 • emocjonalno-społeczne;

inne trudności szkolne.

Skontaktuj się: Fundacja Źródło Zmian: 601 -938-288

Zajęcia prowadzone przez:

Stanisław Głodny terapeuta behawioralny /Studia Podyplomowe Uniwersytet SWPS w zakresie Kształtowania i Modyfikacji Zachowania metodą SAZ, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą/
Agnieszka Kik-Głowacz, psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy /w trakcie specjalizacji z Psychotraumatologii/

3 lata ago · · Możliwość komentowania Nabór do nowej grupy osób z Zespołem Aspergera ! została wyłączona

Nabór do nowej grupy osób z Zespołem Aspergera !

Jeżeli chcesz spotkać osoby które:

 • na co dzień spotykają się z podobnymi trudnościami;
 • podzielić się swoimi przemyśleniami;
 • skonfrontować swoje obserwacje dotyczące świata z terapeutami bądź uczestnikami;
 • zrozumieć świat swoich emocji oraz innych osób neurotypowych;
 • nauczyć się radzić w nowych trudnych sytuacjach;
 • zaplanować nowe cele w życiu;
 • poczuć się pewniej podczas kontaktów interpersonalnych;
 • budować trwałe relacje;
 • zrozumieć w jaki sposób są postrzegani przez otoczenie;
 • pracować na budową lub utrwaleniem poczucia tożsamości;
 • oraz wiele innych.

Grupa prowadzona jest przez specjalistów, terapeutów w z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz zaburzeniami psychicznymi. Pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa z psychologiem celem przeprowadzenia wywiadu rekrutacyjnego.
Zapewniamy miłą, kameralną atmosferę.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Agnieszką Kik-Głowacz /psychologiem/
tel. 601 938 288
zapisy trwają do końca grudnia

3 lata ago · · Możliwość komentowania Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu oraz grupa wsparcia dla dorosłych osób z Zespołem Aspergera została wyłączona

Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu oraz grupa wsparcia dla dorosłych osób z Zespołem Aspergera

w przypadku sytuacji takich jak:

 • chęć podzielenia się przemyśleniami;
 • chęć skonfrontowania swoich obserwacji dotyczących świata z terapeutą;
 • rozpoznanie swoich emocji oraz innych osób neurotypowych;
 • trudnych sytuacji społecznych;
 • planowanie nowych celów w życiu;
 • potrzeby poczucia większej pewności kontaktów interpersonalnych;
 • budowania nowych relacji;
 • zrozumienia punktu widzenia otoczenia;
 • rozpoznaniu potrzeb i trudności klienta;
 • oraz wiele innych

Zadzwoń do nas ! trener terapeuta/psycholog :
Staszek Głodny, Aga Głowacz
tel. 601-938-288

3 lata ago · · Możliwość komentowania Dobra relacja terapeutyczna – leczy została wyłączona

Dobra relacja terapeutyczna – leczy

Człowiekowi w dzisiejszych czasach często brakuje poczucia szczęścia, spełnienia oraz sensu egzystencji. Wielu z nas odczuwa pustkę wewnętrzną, brak ideałów i celów życiowych. Jesteśmy samotni. Szum informacyjny, światopoglądowy, ciągła pogoń, stres często wywołują poczucie lęku i niepewności. Wiele z naszych potrzeb pozostaje nieuświadomiona. Cierpimy, ale nie wiemy dlaczego ?

Mówi się, że psycholog jest lekarzem duszy lub, że leczy duszę… I to prawda, choć może bardziej umysł jak duszę, ale i tu zdania są podzielone 🙂 Tak, czy inaczej psycholog wspiera nas i pomaga nam zachować lub odzyskać zdrowie psychiczne. Psycholog, który ma uprawnienia terapeutyczne (jest certyfikowanym psychoterapeutą lub certyfikowanym specjalistą do psychoterapii wybranych obszarów ochrony i terapii zdrowia psychicznego) może prowadzić terapię, przywracającą dobre, zdrowe funkcjonowanie psychiczne, daje wgląd w siebie, pomaga poznać i zrozumieć przyczyny oraz mechanizmy naszych uczuć, myśli i zachowań. W obu tych przypadkach najważniejszą kwestią jest umiejętność zawarcia dobrej relacji terapeutycznej z klientem, a w szpitalach i przychodniach z pacjentem.

Spotkanie człowieka potrzebującego wsparcia z psychologiem to pomoc w doprowadzeniu treści psychicznych z nieświadomości do poziomu świadomości, ich analiza i przepracowanie. Efektem jest uzyskany przez klienta wgląd, czyli zrozumienie przeżywanych problemów, ich przyczyn i konsekwencji. Psychoedukacja doprowadza, więc do zmiany sposobu odczuwania i funkcjonowania.

Dobry terapeuta towarzyszy klientowi w zmianie. Nie udziela rad, nie osądza, nie ocenia, nie pozbawia go twórczej inicjatywy, samodzielności. Jest wrażliwy, autentyczny, wyrozumiały, życzliwy, cierpliwy, akceptujący klienta, otwarty, szczery, tolerancyjny, umiejący słuchać, empatyczny, kompetentny, mający poczucie humoru. Cechy te są podstawą do nawiązania dobrego, bliskiego kontaktu z klientem. Taka relacja leczy. W takiej atmosferze klient nie musi wstydzić się własnych uczuć, nie lęka się krytyki ze strony terapeuty, może być sobą, bo jest bezwarunkowo szanowany i akceptowany. Klient nabiera więc innego stosunku do siebie…następuje introjekcja, uwewnętrznienie pozytywnej postawy do siebie. Terapeuta holdinguje klienta. Jak matka nie pyta w pierwszym odruchu o przyczynę smutku, nie obwinia tylko okazuje bezwarunkową „miłość”, biorąc na siebie ból, zachowując jednakże dystans i nadzieję. Terapeuta, który potrafi stworzyć takie przymierze terapeutyczne – pełne akceptacji i przyjaznego zrozumienia, często bywa pierwszą, a czasem jedyną osobą w życiu klienta, która okazała mu zrozumienie, ciepło i szacunek dla jego uczuć… Niekiedy taka relacja klienta z terapeutą jest jedynym nie toksycznym „związkiem” z drugim człowiekiem…Taka relacja jest lecząca, wzmacniająca i budująca. To ona często jest początkiem procesu zmiany u klientów.

Agnieszka Kik-Głowacz
601-938-288
psycholog spec. kliniczna i zdrowia,
coach, doradca zawodowy,
psychotraumatolog w trakcie certyfikacji
Prezes Fundacji Wsparcia Psychologicznego,
Terapii i Rozwoju Osobistego „ Źródło Zmian”

4 lata ago · · Możliwość komentowania Rekrutacja do grupy osób ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera została wyłączona

Rekrutacja do grupy osób ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera

Zespół Źródło Zmian otwiera rekrutację do pilotażowej Grupy dla chętnych osób ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera, które ukończyły 13 lat i mieszkają lub uczą się na terenie Ursynowa. Zapraszamy do wspólnego działania z osobami ze spektrum oraz tworzenia wspólnej społeczności.

Projekt rusza w marcu i potrwa do grudnia 2019.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Fundacji Źródło Zmian ul. Meander 18 lok. 1 cyklicznie raz w tygodniu w grupie 4-6 osób ze spektrum.

Wasza obecność jest dobrowolna, czas który chcecie spędzać z nami jest zależny od Was. Tematyka spotkań realizowana będzie wedle Waszych potrzeb. W trakcie spotkań możemy dyskutować, poruszać tematy dla Was ważne.

Masz pytania dzwoń do nas

601-938-288

Zapraszamy !

Informacje znajdziecie na stronie www.zrodlozmian.pl

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

4 lata ago · · Możliwość komentowania Tutoring – Bezpłatne zajęcia została wyłączona

Tutoring – Bezpłatne zajęcia

w ramach projektu Psychoedukacja jako prewencja uzależnień behawioralnych
zapraszamy rodziców oraz uczniów ursynowskich szkół na

BEZPŁATNE ZAJĘCIA
Z TUTORINGU

czyli znanej metody dydaktyczno-wychowawczej, służącej spersonalizowanemu rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju młodego człowieka

POZNAJ SIEBIE !

Poznaj swoje predyspozycje i zdolności !

Na spotkaniach tutor poznaje swojego podopiecznego, służy mu radą, umiejętnie wyznaczając ścieżkę rozwoju, inspiruje do działania, odkrywa zdolności, predyspozycje, mocne strony i pomaga w procesie uczenia się.

Spotkania odbywają się na zasadzie Mistrz-Uczeń i zawierają
elementy coachingu oraz mentoringu.

ZAPRASZAMY
ul. Meander 18 lok. 1 /METRO NATOLIN/

zapisy i informacje: tel. 601-938-288

fundacjazrodlozmian@gmail.com

(liczba miejsc ograniczona)

Projekt prowadzony razem z Dzielnicą  Ursynów  m.st. Warszawy

Ursynów - Zakochaj się z w Warszawie

Dzielnica Ursynów

Warszawa.Ursynów Facebook

Poczucie wartości u dziecka – warsztaty rodzicielskie

5 lat ago · · Możliwość komentowania Poczucie wartości u dziecka – warsztaty rodzicielskie została wyłączona

Poczucie wartości u dziecka – warsztaty rodzicielskie

Poczucie własnej wartości u dziecka to proces złożony, składa się na niego wiele elementów.

Co dziecko myśli o sobie, jak się czuje, zachowuje, jak wartościuje bliskich ludzi, rówieśników, jak ocenia swoje możliwości, czy wierzy w siebie?

To rodzice, osoby najbliższe, opiekunowie od narodzin wpływają na kształtowanie się samooceny i poczucia własnej wartości dziecka. Komunikaty jakie do niego kierują są bazą dla rozwoju przekonań dziecka o nim samym i tym ile jest warte i na ile je stać… Dlatego tak ważny jest nasz sposób komunikacji z dzieckiem, okazywany mu szacunek i zrozumienie (także, a może przede wszystkim dla jego wad, słabszych stron) oraz umiejętne i adekwatne do wieku dziecka postępowanie w sytuacjach wychowawczo trudnych. To jak my sami radzimy sobie z naszym własnym gniewem, lękiem, złością, rozpaczą, strachem i żalem modeluje, pokazuje dziecku jak radzić sobie (lub nie…) w takich sytuacjach.

Słuchaj, obserwuj co dziecko stara się Tobie przekazać. Stosuj jasną komunikację (krótkie, zrozumiałe, wzmacniające komunikaty, ale też bardziej relacyjne typu: Miło się z Tobą rozmawia.., Cieszę się, ze tu jestem z Tobą…, Masz ciekawe pomysły…, Podoba mi się Twoja wyobraźnia… niż czysto informacyjne, instrukcyjne. Doceniaj swoje dziecko nie tylko za wyniki, ale także za podejmowane próby. To dla niego bardzo ważne. Dodawaj mu otuchy, zauważaj nawet najdrobniejsze postępy, a jeśli przytrafi się upadek pomóż wstać. Błędy to brama sukcesu.

To jak rodzina funkcjonuje jest także dla dziecka sygnałem czego można oczekiwać od ludzi, od życia…od siebie…

Na ile matka lub ojciec są zadowoleni ze swojego życia, w jaki sposób się do siebie zwracają, czy wzajemnie się słuchają, szanują, czy potrafią cieszyć się życiem?

Na ile ojciec i matka są uwalniający, relacyjni. Wszystkie te elementy kształtują samoocenę dziecka i jego poczucie własnej wartości i „ważności”.

Od września 2018 wszystkie zainteresowane osoby pogłębianiem relacji rodzinnych, kształtowaniem umiejętności wychowawczych zapraszamy na warsztaty rodzicielskie, które będą odbywać się w siedzibie naszej Fundacji.

Aga Kik-Głowacz, socjoterapeuta, pedagog

Trudne Emocje Dziecka – Kodeks złości

5 lat ago · · Możliwość komentowania Trudne Emocje Dziecka – Kodeks złości została wyłączona

Trudne Emocje Dziecka – Kodeks złości

Wszystkie emocje są potrzebne, informują nas, regulują, ukierunkowują, motywują do działania, pozwalają przetrwać. Ważne jak sobie radzić z trudnymi emocjami ze złością, lękiem, wstydem. Emocje trudne to silne emocje.

Każdy ma prawo do złości!

Ważne aby złoszcząc się nie ranić słownie, ani fizycznie innych ludzi, zwierząt i siebie samego! Gdy wyczuwamy (sygnały, które wysyła nasze ciało), że zbliża się wybuch złości działamy! /Powiedz o tym swojemu dziecku, powieś tą kartkę w jego pokoju, kuchni itp…/

Autonomiczna samoregulacja złości (regulacja napięcia emocjonalnego):

WOLNO = Można = Ok:

 • powiedzieć bez brzydkich słów/przekleństw, że jest się złym i dlaczego
 • pobyć samemu w jakimś bezpiecznym miejscu
 • pomyśleć o czymś przyjemnym
 • liczyć do 10, 20, 50… od tyłu
 • brać głębokie wdechy i oddechy
 • napinać i rozluźniać poszczególne mięśnie ciała (kilkukrotnie powtarzać tą czynność)
 • mocno się objąć, ściskać coś w ręce (wszelkie gniotki itp.) mocno przytulić misia 🙂
 • bazgrać w zeszycie
 • narysować swoją złość, napisać to co czujesz
 • pójść na spacer
 • podrzeć papier na kawałki
 • krzyczeć do poduszki
 • płakać
 • tupać

NIE WOLNO !:

 • krzywdzić innych, siebie (bić, drapać, uderzać, wyrywać włosów, gryźć)
 • krzyczeć (chyba, że do poduszki)
 • używać brzydkich słów, wyzywać, obrażać, poniżać
 • pluć
 • rzucać przedmiotami, niszczyć rzeczy
 • grozić
 • uciekać
 • drażnić i krzywdzić zwierząt

Oprac. Aga Głowacz, socjoterapeuta, pedagog /601-938-288/

Porady i wskazówki dla Rodziców wspomagające kształtowanie i modyfikację zachowania dziecka

5 lat ago · · Możliwość komentowania Porady i wskazówki dla Rodziców wspomagające kształtowanie i modyfikację zachowania dziecka została wyłączona

Porady i wskazówki dla Rodziców wspomagające kształtowanie i modyfikację zachowania dziecka

Podstawowe przyczyny powstawania negatywnych (trudnych) emocji u dziecka to niezaspokojone potrzeby, dążenia dziecka:

 • dziecko wie, że nic od niego nie zależy, a ma – jak każdy z nas – potrzebę kontroli, autonomii, to rodzi = złość, bunt, walkę. Efekt: odmowa np. jedzenia, wydalania…
 • postawione przed dzieckiem zdania są za trudne = złość, bunt, brak koncentracji uwagi
 • sytuacja przekracza możliwości rozwojowe dziecka = bezradność, rezygnacja z działania, negatywne myśli, bunt
 • brak podziwu, aprobaty i uwagi ze strony opiekunów/otoczenia = złość, frustracja, depresja. Efekt: wycofanie się lub domaganie się uwagi za wszelką cenę…(cenna jest dla dziecka nawet uwaga negatywna rodzica)
 • niespełnione oczekiwania dziecka = rozczarowanie, frustracja, walka, depresja
 • nie przyswojony w pełni system wartości (im wcześniej go uczymy, tym lepiej)
 • niekorzystny wpływ środowiska (rodzice modelują reakcje, zachowanie, kształtują system wartości, dzieci obserwują nas cały czas, a nasze zachowanie, gesty, mimika jest dla nich ważniejsze niż nasze słowa…)
 • brak znajomości technik samoregulacji emocjonalnej i radzenia sobie samemu w przeżywaniu trudnych emocji, odmawiania, przyjmowania krytyki

Przede wszystkim nie ma złych emocji i wszystkie są ważne. Każdy ma prawo je przeżywać. Daje nam to odreagowanie, wiele dowiadujemy i uczymy się o sobie samym. Nie zawsze jednak informujemy dziecko jak ma sobie radzić z trudnymi dla niego emocjami (uwaga: nie zawsze też my sami potrafimy nad nimi panować…).

Jeśli trudne zachowania dziecka powtarzają się i nasilają to należy działać.

Dobrym sposobem jest zawarcie z dzieckiem umowy dotyczącej jego zachowania. Możemy stworzyć razem z nim kontrakt na „dobre” zachowanie. Na przykład, wspólnie z dzieckiem ustalacie nagrodę do otrzymania za zdobyte punkty. Każde dobre zachowanie lub powstrzymanie się od złego lub poradzenie sobie nauczonymi technikami i nie dopuszczenie przez dziecko do „złego” zachowania jest NAGRADZANE!

Zdobytych raz punktów nigdy nie odejmujemy ! Konsekwencją jest nie zdobycie kolejnych punktów, brak nowych – oddalenie w czasie nagrody + ewentualnie dodatkowe inne naturalne konsekwencje (np. dziecko coś rozlało – niech po sobie posprząta itp…) Rozmowę na temat umowy prowadzimy wtedy, kiedy dziecko jest spokojne. Od małego warto je uczyć rozróżniania i nazywania emocji oraz sposobów samoregulacji emocji, jak je przeżywać w sposób akceptowalny społecznie.

Ponad to:

 • pomagamy dziecku planować jego dzień, tydzień. Daj dziecku terminarz, kalendarz-niech stopniowo samo uczy się planować 🙂 + zabawy w planowanie np. Jak spędzimy wolny dzień ? Jakie zrobimy dziś zakupy ? Co mamy jutro zrobić ? Dziecko uczy się i wyrabia sobie swoje własne schematy działania. Celem jest wypracowanie umiejętności planowania, wyczucia czasu, to nadaje ramy, systematyzuje świat, uspokaja i wspomaga wyciszenie
 • planujemy i uprzedzamy o zmianach, zamiarach, konieczności pójścia gdzieś, zrobienia czegoś – spokojnym głosem… 🙂
 • korzystamy z minutników, timerów /np. przy wykonywaniu próśb, pracy domowej/ zawsze okazujemy dziecku szacunek i zainteresowanie jego osobą 🙂
 • chwalmy dziecko, nazywając, opisując co dobrze zrobiło, dostrzegając jego nawet najmniejsze sukcesy 🙂
 • bądźmy stale emocjonalnie dostępni dla dziecka ! akceptujemy je w jego radości, smutku i złości ! (przypominając mu jak wolno się złościć nie raniąc ! jak radzić sobie ze smutkiem)
 • dziecko zawsze bierze z nas przykład. Jeśli krzyczycie – będzie krzyczeć, jeśli go słuchacie – uczycie go słuchać, jeśli go szanujecie – będzie Was szanować 🙂
 • po kłótni, różnicy zdań, pokażmy dzieciom, zamodelujmy, że ważne jest przyznanie się do błędu, winy, że nie ma milczących dni, obrażania się, że z sytuacji konfliktu jest wyjście, błąd można naprawić, że ważne jest przyznanie się do winy i że przeprosiny są przyjmowane, bądźmy dostępni dla siebie po trudnych chwilach, wybaczajmy i przyjmujmy przeprosiny, uczmy w ten sposób dzieci wyrażania emocji, nazywania ich i radzenia sobie z nimi :))
 • uczmy dziecko od małego asertywności, samoregulacji, rozpoznawania i nazywania emocji, wybaczania, przepraszania

Nigdy! w stosunku do dziecka nie używajmy ironii i sarkazmu…

Generalna zasada:

 1. zachowania pozytywne – wzmacniamy naszą uwagą, uśmiechem, pochwałą, punktami 🙂
 2. zachowania negatywne wygaszamy – ponoszeniem adekwatnych konsekwencji, czasem jedynie brakiem naszej uwagi – selektywne ignorowanie zachowania (tylko wtedy gdy zachowanie dziecka nie jest destrukcyjne)

W chwili uniesienia dziecka nie prowadzimy z nim dyskusji, bo to nie ma sensu, do rozmowy wracamy po jego uspokojeniu. Dobrze byłoby ustalić z dzieckiem co robimy jak jesteśmy na siebie źli np. oddalmy się od siebie na chwilę, dajmy sobie czas i kojne miejsce na ochłonięcie, wyciszenie (odseparowanie, odizolowanie od irytujących bodźców – tzw. time out).

W sytuacji, gdy dziecko odmawia oddalenia się to rodzic wychodzi do innego pomieszczenia (uwaga: technika ta odnosi się do notorycznie powtarzających się trudnych zachowań i reakcji dziecka, stosowana jest także jako narzędzie w radzeniu sobie z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi dziecka, w zaburzeniach zachowania).

Time out to nie kara – to przywilej. To ustalony sposób radzenia sobie z trudnymi emocjami (może być to pokój dziecka lub inne ustalone wraz z dzieckiem miejsce). Zaznaczam to metoda używana w skrajnych sytuacjach przy oporującym dziecku.

Naszemu dziecku pomagamy tworzyć Plany radzenia sobie z trudnymi emocjami. Ustalcie wraz z dzieckiem strategie postępowania, co robić – krok po kroku.

PAMIĘTAJ ! Czego potrzebuje Twoje dziecko ?

 • BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI
 • WZMACNIANIA POCZUCIA WARTOŚCI
 • SZACUNKU
 • ZAUFANIA
 • AKCEPTACJI

Oprac. AKG /FUNDACJA ŹRÓDŁO ZMIAN/