Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Konsultacje Psychopedagogiczne

Dla Rodzin przeżywających różnego rodzaju kryzysy, doświadczających nagłej, niekorzystnej zmiany, dla rodziców z dziećmi przeżywającymi trudności emocjonalne i rozwojowe, chcących poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze (nowa, trudna sytuacja rodzinna, ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży, zachowania buntownicze, ucieczki, wagary).

Pomagamy RODZICOM i opiekunom dzieci pokonać: niepewność, niewiarę w siebie w roli rodzica, nadopiekuńczość, trudne uczucia w stosunku do dziecka np. złość, niechęć, depresję poporodową, trudności w komunikacji z dzieckiem, poczucie bycia niekochanym, nieszanowanym przez dziecko, nieradzenie sobie ze stresem, poczucie bezsilności w stosunku do dziecka, poczucie utraty autorytetu w oczach dziecka, trudności w nawiązywaniu bliskiej więzi uczuciowej z dzieckiem a także określić granice dziecku, skuteczne nagrody i konsekwencje wspomagające kształtowanie i modyfikację zachowania dziecka.

Konsultacje mogą przyjąć formę współpracy z jednym lub dwojgiem rodziców bądź postać pracy z dzieckiem i rodzicem. Utrzymanie dobrych relacji rodzinnych jest sztuką. Wymaga jednak zaangażowania każdego członka rodziny.