Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Ocena specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE)

„Powierzyłem wam ludzkie dzieci nie po to, żeby kiedyś ocenić, ile wiedzy zdołaliście im przekazać, ale po to, żeby radować się, widząc, jak wstępują wzwyż”
Antoine’a de Saint-Exupéry

Dzieci potrzebują drogowskazów, przekazywania wiedzy …..
ale o wiele bardziej potrzebują miłości, warunków do tworzenia relacji, warunków do wzrastania w różnorodnych umiejętnościach/ zdolnościach do …., aby na samym końcu posiąść wiedzę. „Obok wyposażenia ucznia w wiadomości, umiejętności i postawy są kompensowane, korygowane i usprawniane zaburzone procesy psychiczne i fizyczne”.

Głównie uczniowie ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne) potrzebują maksymalnego rozwoju możliwości by ostatecznie podnieść jakość życia tych osób, które żyją w różnych upośledzających ich warunkach.

Dziecko do prawidłowego całościowego rozwoju potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, miłości oraz zróżnicowanej zabawy czyli stymulacji. Wszystko, co nowe, nieznane, nietypowe, tajemnicze, nie do końca wyjaśnione, przyciąga naszą uwagę. Niemniej jednak silny lęk, strach, olbrzymie emocje „wyłączają” mózg. Paraliżują i uniemożliwiają wzrastanie.

Nasza ocena natomiast powinna uwzględniać miarę potrzeb i możliwości danego dziecka. Nasza ocena powinna wspomagać uczenie się, wzmacniać, aktywizować i wspierać. Powinna wskazywać i umożliwiać kolejne etapy w rozwoju. Aktywizacja uczniów w procesie nauczania-uczenia się odbywa się poprzez odpowiedni dobór metod.

Nawet jeśli nam się wydaje, że nie ma już sensu, że już nic więcej nie osiągniemy….. to jednak pamiętajmy że

„Ziarno marzenia zawsze potrzebuje czasu, by dać pożądane wyniki”

David J. Schwartz.

Zapraszamy do kontaktu 🙂