Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Rozwój Osobisty, Coaching, Szkolenia

Warsztaty i szkolenia dla firm, jednostek samorządu terytorialnego

Organizujemy warsztaty, szkolenia z tzw. umiejętności miękkich, spotkania psychoedukacyjne  dla firm. Integracja, budowanie i efektywne współdziałanie pracowników zespołu, rozwój osobisty, aktywizacja zawodowa, doradztwo zawodowe, life coaching, efektywna komunikacja wewnętrzna   zewnętrzna, techniki panowania nad stresem to obszary, które wspomożemy Ci rozwijać udoskonalać.

Najskuteczniejszym sposobem zdobywania nowych umiejętności jest uczenie się poprzez własne doświadczenie. Warsztaty, treningi oraz szkolenia wykorzystują właśnie ten rodzaj zdobywania nowych kompetencji. Jest to szczególny rodzaj pracy i spotkania z innymi ludźmi, gdzie przez kilka godzin lub dni koncentrujemy się na konkretnym zagadnieniu. Tematykę warsztatów, szkoleń lub treningów dostosowujemy do potrzeb Klienta. Na Państwa życzenie przygotowujemy również specjalne, dedykowane indywidualnie warsztaty, treningi lub szkolenia uwzględniając Wasze potrzeby i specyfikę firmy.

Praca zespołowa jest to jedna z bardzo ważnych i pożądanych umiejętności kadry kierowniczej w większości organizacji. Tylko zgrany i zmotywowany zespół  może pracować dobrze. 80 % sukcesu i efektywności firm zależy od sprawnie działających i dobrze dobranych zespołów zadaniowych.

Na różnych etapach realizacji zadań potrzebni są inni ludzie, zarówno ze względu na  osobowość, jak i na umiejętności rozwiązywania problemów jak: giętkość, oryginalność, płynność.

Programy i warsztaty mają na celu pokazać Uczestnikom w jaki sposób każdy z nich stanowi ważną część swojej grupy. Zależy nam, aby pracownicy na różnych szczeblach organizacji zostali zachęceni, aby  doceniali swoje odmienne cechy charakteru i korzystali ze swoich zdolności i umiejętności.

Warsztaty mają  na celu głębsze poznanie się osób w zespole, aby łatwiej  realizować codzienne zadania, a także uświadomienie uczestnikom, jakie postawy i zachowania sprzyjają lepszej pracy w  w grupie, a co utrudnia realizacje zadań.

  • Dostarczenie wiedzy i narzędzi dotyczących zasad budowania zespołu do realizacji wspólnych celów.
  • Zdiagnozowanie tych elementów komunikacji, które wpływają na budowanie relacji i ułatwiają wspólne realizowanie celów strategicznych.
  • Efektywne radzenie sobie z własnymi emocjami i emocjami klientów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Określenie zachowań oczekiwanych i wykluczonych w komunikacji zespołu pomiędzy sobą i wewnątrz całej organizacji.
  • Zdefiniowanie misji komunikacyjnej zespołu i wartości komunikacji.
  • Określenie zasad budowania wizerunku zespołu  wewnątrz i na zewnątrz organizacji-sekrety komunikacji wewnętrznej.

W naszej ofercie skierowanej do firm, które dbają o pracowników edukujemy zespoły pracownicze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania wypalenia zawodowego, niwelowania stresu, leczenia depresji, podnosząc efektywność i satysfakcję z pracy.