Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Terapia pedagogiczna

Terapię pedagogiczną prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, w tym oligofrenopedagodzy. Celem terapii pedagogicznej jest:

  • stymulacja i usprawnianie rozwoju psychomotorycznego,
  • wyrównywanie deficytów,
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych i emocjonalno-społecznych,

Terapeuta pedagogiczny dysponuje wieloma nowoczesnymi technikami i metodami, które dobiera indywidualnie do zapotrzebowań dziecka. Terapia pedagogiczna jest szczególnie ważna na początku rozwoju dziecka i we wczesnym okresie podjęcia nauki szkolnej, wtedy najłatwiej jest eliminować wszelkie trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a prowadzone zajęcia stwarzają możliwość wyrównywania braków u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.