Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Trening Umiejętności Społecznych dla osób ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera)

Są to zwykle zajęcia grupowe, w diadzie (dwie osoby) lub indywidualne (Psychoedukacja). Zajęcia prowadzone są dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie.

Osoby do grup dobierane są zgodnie ze specyfiką i potrzebami indywidualnymi dostosowanymi z pozostałymi uczestnikami grupy oraz zgodnie z wiekiem (jeden rok różnicy wiekowej). W ramach zajęć wykorzystywane są zasady treningowe Goldsteina, Stallarda, Attwooda.

Podczas treningów terapeuta współpracuje z uczestnikami i wspomaga nabywać oraz poszerzać umiejetności i kompetencje społeczne. Działamy poprzez korygowanie lub pokazywanie na właściwych przykładach, zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych.

Co kształtują te zajęcia?

1. Budują samoświadomość, psychoedukują

2. Rozwijają społeczne umiejętności, jakie panują w przedszkolu, w szkole, czy w życiu codziennym

 • inicjowania rozmowy
 • podtrzymywania rozmowy
 • reagowania na krytykę, rywalizację
 • radzenia sobie z uczuciami
 • odróżniania uczuć

3. Integrację z rówieśnikami w grupie:

 • rozwijanie umiejetnosci wspólnej zabawy
 • nauka komunikowania się z drugą osobą
 • podejmowania współpracy
 • ćwiczenie wyobraźni, zabaw „na niby” i tematycznych
 • poszerzanie teorii umysłu
 • budowanie empatii

4. Dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskich kontaktów.

5. Rozwijanie przestrzegania reguł i zasad

 • pracy w grupie
 • czekania na swoją kolej
 • zgłaszania się,
 • skupiania uwagi
 • reagowania na prośby, polecenia

6. Przenoszenie nabywanych umiejętności na sytuacje, z którymi dziecko spotyka się codziennie

 • łatwiejsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • kształtowanie przewidywania konsekwencji własnych działań

Przed zapisem na zajęcia wskazana jest konsultacja z rodzicem – 80 zł.
Zajęcia indywidualne /Psychoedukacyjne/ od 60 do 120 zł.
Zajęcia grupowe – od 40 do 70 zł.
Koszt zajęć uzależniony jest od czasu zajęć, możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka

Socjoterapeuta, pedagog, trener TUS : Agnieszka Kik-Głowacz 601- 938 – 288