Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS):

Główny nacisk oddziaływań terapeutycznych kładziemy na wypracowanie zachowań społecznie akceptowanych i wyuczenie sprawności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym. Metody i techniki pracy dobieramy w zależności od oceny funkcjonowania klienta. Głównym celem zajęć jest generalizacja ćwiczonych umiejętności i wykorzystywanie ich w życiu codziennym.

Podstawowy Program przewiduje naukę 9 podstawowych umiejętności :

rozpoznawania mowy ciała, własnych oraz cudzych stanów emocjonalnych, komunikatów werbalnych i niewerbalnych, teorii umysłu, zawierania znajomości, podtrzymywania przyjaźni, aktywnego słuchania, pytania i odmawiania, inicjowania rozmowy, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, mówienia komplementów, radzenia sobie z emocjami, asertywności, nauka rozumienia i przestrzegania norm społecznych, znajomość zasad funkcjonowania w grupie, rozwijanie umiejętności reagowania na zmiany.


ZAJĘCIA TRWAJĄ od 45 do 80 MINUT, JEDEN lub DWA razy W TYGODNIU