Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Zajęcia polisensoryczne dla osób z zaburzeniami rozwojowymi i neurologicznymi

Prowadzimy zajęcia polisensoryczne z osobami ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną, z MPD (mózgowe porażenie dziecięce) oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi.