Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Zajęcia socjoterapeutyczne – zwiększanie kompetencji społecznych

Terapia i Wspomaganie
Zajęcia Socjoterapeutyczne mające głównie na celu zwiększanie kompetencji społecznych:

  • dzieci i młodzież z nadruchliwością, impulsywnością, z ADHD, z trudnością w koncentracji uwagi, z ADD, z OCD (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
  • z poczuciem niskiej wartości, mających negatywny obraz siebie, posiadających obniżoną wiarę we własne możliwości, mających trudności z radzeniem sobie ze stresem, w relacjach z innymi ludźmi, rówieśnikami, w nawiązywaniu bliskich kontaktów emocjonalnych dorośli z nadruchliwością, impulsywnością, z ADHD, z ADD, z OCD (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)