Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

4 lata ago · · Możliwość komentowania Całościowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu została wyłączona

Całościowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
Zajęcia mają na celu budowanie tożsamości klienta i pracę nad mocnymi stronami.
Wypracowanie zachowań, które pomogą w funkcjonowaniu w sytuacjach codziennych. Przepracowanie sytuacji trudnych oraz traumatycznych, które dotykają klienta.

Spotkania mają określić deficyty klienta oraz plan naprawczy w kierunku ich uzupełnienia.

 • wywiad z rodzicem oraz dzieckiem;
 • konsultacje ze specjalistami;
 • budowanie tożsamości w oparciu o mocne strony;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe w kierunku wytyczenia ścieżki edukacyjnej i w konsekwencji podjęcia określonego zawodu;
 • plan całościowego wsparcia ze strony specjalistów.

Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży z spektrum autyzmu

 • określenie mocnych stron klienta
 • wzmacnianie mocnych stron w kierunku przydatności do ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • testy predyspozycji zawodowych, cech charakteru, temperamentu;
 • określenie dobrych praktyk zawodowych;
 • nowoczesne techniki w doradztwie zawodowym.

Nowoczesne ćwiczenia mające na celu poprawę koncentracji dzieci oraz młodzieży podczas zajęć szkolnych, sprawdzianów, pracy w skupieniu, rozmowach i innych.

Wsparcie pedagogiczne/ terapia pedagogiczna

Zajęcia mające na celu wypracowania modelu wsparcia dla klienta, który przejawia trudności:

 • deficyty szkolne;
 • psychospołeczne;
 • emocjonalno-społeczne;

inne trudności szkolne.

Skontaktuj się: Fundacja Źródło Zmian: 601 -938-288

Zajęcia prowadzone przez:

Stanisław Głodny terapeuta behawioralny /Studia Podyplomowe Uniwersytet SWPS w zakresie Kształtowania i Modyfikacji Zachowania metodą SAZ, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą/
Agnieszka Kik-Głowacz, psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy /w trakcie specjalizacji z Psychotraumatologii/

Tags: Categories: Doradztwo zawodowe, terapie