Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

10 miesięcy ago · · Możliwość komentowania Kompleksowy program bezpłatnego wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej została wyłączona

Kompleksowy program bezpłatnego wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

URZĄD DZIELNICY URSYNÓW
oraz
URSYNOWSKIE CENTRUM WSPARCIA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI UKRYTYMI
informuje
rodziców, dzieci oraz młodzież ursynowskich szkół o realizacji
kompleksowego programu bezpłatnego wsparcia
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w tym neurologopedia, terapia pedagogiczna
Trening Umiejętności Społecznych
Trening Zastępowania Agresji
Integracja Sensoryczna
świadczone dla dzieci i młodzieży z rodzin ursynowskich
posiadających orzeczenie lub opinię

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ul. Meander 18 /lok. 1/ Metro Natolin/
zapisy i informacje: TEL. 601-938-288
www.zrodlozmian.pl, jesteśmy też na fb
/liczba miejsc ograniczona/

Projekt realizowany jest przy współudziale Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na terenie dzielnicy Ursynów od września do grudnia 2023 roku

Dzielnica Ursynów

1 rok ago · · Możliwość komentowania Kim jest Psychotraumatolog? została wyłączona

Kim jest Psychotraumatolog?

Psychotraumatolog prowadzi profesjonalną psychoterapię osób po traumie. To psycholog lub lekarz posiadający profesjonalne wykształcenie specjalizacyjne podyplowowe w zakresie Psychotraumatologii. Posiada praktyczne umiejętności diagnozowania różnicowych zaburzeń po stresie traumatycznym o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii. Rozumie i potrafi dostrzec konsekwencje traumy w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, wypadki), relacyjnym z udziałem innych osób (przemoc psychiczna i/lub fizyczna, gwałt), zawsze stara się dotrzeć do źródła problemów, dostrzegając ich skutki dla zdrowia psychicznego oraz fizycznego pacjenta.

1 rok ago · · Możliwość komentowania Psycholog a psychoterapeuta – czym się różnią? została wyłączona

Psycholog a psychoterapeuta – czym się różnią?

Sytuacje nagłe i trudne najlepiej odzwierciedlają nasze skrywane najgłębsze emocje, które w takich sytuacjach się uaktywniają. Traumatyczne, trudne zdarzenia generują wiele ciężkich do uniesienia, dla niektórych z nas, uczuć.

4 lata ago · · Możliwość komentowania Całościowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu została wyłączona

Całościowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
Zajęcia mają na celu budowanie tożsamości klienta i pracę nad mocnymi stronami.
Wypracowanie zachowań, które pomogą w funkcjonowaniu w sytuacjach codziennych. Przepracowanie sytuacji trudnych oraz traumatycznych, które dotykają klienta.

5 lat ago · · Możliwość komentowania Nabór do nowej grupy osób z Zespołem Aspergera ! została wyłączona

Nabór do nowej grupy osób z Zespołem Aspergera !

Jeżeli chcesz spotkać osoby które:

 • na co dzień spotykają się z podobnymi trudnościami;
 • podzielić się swoimi przemyśleniami;
 • skonfrontować swoje obserwacje dotyczące świata z terapeutami bądź uczestnikami;
 • zrozumieć świat swoich emocji oraz innych osób neurotypowych;
 • nauczyć się radzić w nowych trudnych sytuacjach;
 • zaplanować nowe cele w życiu;
 • poczuć się pewniej podczas kontaktów interpersonalnych;
 • budować trwałe relacje;
 • zrozumieć w jaki sposób są postrzegani przez otoczenie;
 • pracować na budową lub utrwaleniem poczucia tożsamości;
 • oraz wiele innych.

5 lat ago · · Możliwość komentowania Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu oraz grupa wsparcia dla dorosłych osób z Zespołem Aspergera została wyłączona

Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu oraz grupa wsparcia dla dorosłych osób z Zespołem Aspergera

w przypadku sytuacji takich jak:

 • chęć podzielenia się przemyśleniami;
 • chęć skonfrontowania swoich obserwacji dotyczących świata z terapeutą;
 • rozpoznanie swoich emocji oraz innych osób neurotypowych;
 • trudnych sytuacji społecznych;
 • planowanie nowych celów w życiu;
 • potrzeby poczucia większej pewności kontaktów interpersonalnych;
 • budowania nowych relacji;
 • zrozumienia punktu widzenia otoczenia;
 • rozpoznaniu potrzeb i trudności klienta;
 • oraz wiele innych

5 lat ago · · Możliwość komentowania Dobra relacja terapeutyczna – leczy została wyłączona

Dobra relacja terapeutyczna – leczy

Człowiekowi w dzisiejszych czasach często brakuje poczucia szczęścia, spełnienia oraz sensu egzystencji. Wielu z nas odczuwa pustkę wewnętrzną, brak ideałów i celów życiowych. Jesteśmy samotni. Szum informacyjny, światopoglądowy, ciągła pogoń, stres często wywołują poczucie lęku i niepewności. Wiele z naszych potrzeb pozostaje nieuświadomiona. Cierpimy, ale nie wiemy dlaczego ?

5 lat ago · · Możliwość komentowania Rekrutacja do grupy osób ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera została wyłączona

Rekrutacja do grupy osób ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera

Zespół Źródło Zmian otwiera rekrutację do pilotażowej Grupy dla chętnych osób ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera, które ukończyły 13 lat i mieszkają lub uczą się na terenie Ursynowa. Zapraszamy do wspólnego działania z osobami ze spektrum oraz tworzenia wspólnej społeczności.

6 lat ago · · Możliwość komentowania Tutoring – Bezpłatne zajęcia została wyłączona

Tutoring – Bezpłatne zajęcia

w ramach projektu Psychoedukacja jako prewencja uzależnień behawioralnych
zapraszamy rodziców oraz uczniów ursynowskich szkół na

BEZPŁATNE ZAJĘCIA
Z TUTORINGU

czyli znanej metody dydaktyczno-wychowawczej, służącej spersonalizowanemu rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju młodego człowieka

Poczucie wartości u dziecka – warsztaty rodzicielskie

6 lat ago · · Możliwość komentowania Poczucie wartości u dziecka – warsztaty rodzicielskie została wyłączona

Poczucie wartości u dziecka – warsztaty rodzicielskie

Poczucie własnej wartości u dziecka to proces złożony, składa się na niego wiele elementów.

Co dziecko myśli o sobie, jak się czuje, zachowuje, jak wartościuje bliskich ludzi, rówieśników, jak ocenia swoje możliwości, czy wierzy w siebie?