Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Ceny

·       RODZAJ USŁUGI ·       KOSZT ·       OPIS
Konsultacja logopedyczna 170 PLN/50 min Diagnoza zajmuje około godziny rozpoczyna się wywiadem, sprawdzeniem artykulacji, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego narządu mowy i jej oceną.
Konsultacja neurologopedyczna 200 zł/50 min
Terapia logopedyczna/
neurologopedyczna
120 zł/40 min
140 zł/40 min
Wystawianie zaświadczenia 150,00 zł
Diagnoza pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Korepetycje z języka polskiego i z matematyki

170 zł/60 min

150 zł/45 min

Cena zależna od poziomu

Konsultacja / Psychoterapia psychotraumatologiczna  / Terapia EMDR od 250 zł/50 min Konsultacja opiera się na wywiadzie oraz określenie celów terapii
Terapia uzależnień 250 zł/50 min
Doradztwo zawodowe                 Coaching 200zł/50 min
Konsultacja / Psychoterapia psychodynamiczna 250 zł./50 min Konsultacja opiera się na rozmowie, wywiadzie, określeniu głównych problemów oraz celów wsparcia lub terapii
Grupy psychoterapeutyczne/ psychoedukacyjne/wsparcia/rozwojowe od 100 zł 50 min