Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Mediacje i psychoterapia rodzinna

Oferujemy również psychoterapię dla całych rodzin. Ma ona na celu poprawę wzajemnych relacji, umiejętności komunikowania się, wzrost wzajemnego szacunku oraz wzmocnienie więzi. W sytuacji konfliktu między partnerami lub rodzicami i dziećmi, daje to też szansę na konstruktywny dialog i współpracę w rodzinie. Pomaga w wypracowywaniu takich rozwiązań, z których obie strony będą zadowolone i żadna nie będzie miała uczucia straty.