Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Nasz zespół

Miejsce Przyjazne i Bezpieczne

Jeśli masz pytania

Napisz do Nas!

Witamy na stronach Fundacji Źródło Zmian prowadzonej przez zespół doświadczonych terapeutów, psychologów, pedagogów, mentorów i coachów.
Działamy jako zespół wykwalifikowanych, doświadczonych i certyfikowanych specjalistów-terapeutów. Każdy z nas specjalizuje się w swoich obszarach: psychologii, psychoedukacji, coachingu i rozwoju osobistym, tutoringu, wsparcia i pomocy pedagogicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej /integracja sensoryczna, logopedia/.
Jesteśmy pasjonatami i jednoczy nas ten sam cel. Naszą misją jest stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego, gdzie profesjonalną pomoc i wsparcie znajdą wszystkie osoby potrzebujące wsparcia.
Wierzymy, że wspólne podejmowanie działań z instytucjami samorządowymi, buissnesowymi we współpracy ze specjalistami przyczyni się do popularyzacji i rozpowszechnienia wiedzy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego. Dlatego zachęcamy wszystkich do podjęcia współpracy z nami i wsparcia finansowego, które jest niezbędne dla realizacji nowatorskich i innowacyjnych projektów służących dobru publicznemu i udostępnianiu go szerszej liczbie odbiorców.

Nasze działania

Wspieramy psychologicznie i udzielamy terapii skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspomagamy pokonać sytuacje trudne, kryzysy rozwojowe, życiowe. Naszym klientom towarzyszymy w rozwoju kompetencji intra i interpersonalnych. Towarzyszymy w pokonywaniu trudności, dokonywaniu dobrych zmian, zmagającym się z niską samooceną, trudnościami w kontaktach społecznych, doświadczających nadmiernego stresu, z trudnymi emocjami lęku, smutku, złości, rozpaczy. Osobom dorosłym służymy naszym wsparciem, wiedzą, doświadczeniem, rzetelnością i etyką zawodową. Oferujemy zróżnicowany zakres profesjonalnej pomocy. Zależy nam, aby był jak najlepiej indywidualnie dostosowany i efektywny. Kierując się wysokimi standardami etyki zawodowej, gwarantujemy poszanowanie tajemnicy zawodowej wysoko ceniąc bezpieczeństwo i zaufanie naszych Klientów. Prowadzimy warsztaty coachingowe dla firm, instytucji państwowych, dla kadry zarządzającej. Organizujemy szkolenia z tzw. umiejętności miękkich, spotkania psychoedukacyjne dla firm.
Specjalizujemy się w pomocy i terapii rodzin, dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Zapewniamy Państwu atmosferę spokojną i bezpieczną. Nie oceniamy. Nie osądzamy. Udzielamy wsparcia i pomocy. Wysłuchujemy każdej ze stron i uzyskujemy w ten sposób informacje dotyczące rodziny jako całości oraz poszczególnych jej członków. Aktywujemy rodzinę w pokonywaniu kryzysów i konfliktów, przywracając spokój, dialog i współpracę.
W pracy terapeutycznej łączymy różne metody dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta. Priorytetem są te umiejętności, które wpływają na jakość życia naszych klientów. Zwracamy zatem uwagę na rozwój kompetencji komunikacyjnych, umiejętności społecznych, interpersonalnych, psychoedukację, integrację sensoryczną, rozwój samoświadomości, profilaktykę zdrowia psychicznego, prace z ciałem, relaksację, aż po rehabilitację fizyczną. Pracujemy w domu klienta /na jego życzenie lub gdy zachodzi taka potrzeba/ i na co dzień w Fundacji.
Siedziba Fundacji znajduje się na warszawskim Ursynowie. Miejsce prowadzenia terapii i zajęć mieści się w zacisznym i spokojnym miejscu niedaleko od oficjalnej siedziby. Atmosfera sprzyja terapeutom skupić się i w całości poświęcić swoją uwagę trudnościom i problemom Naszych Klientów.
Zapraszamy do współpracy, spotkań i rozmów…

zespół specjalistów-terapeutów
Fundacji Źródło Zmian

Poznajcie nasz zespół

Pytania?

Kontakt!

Agnieszka Kik-Głowacz – psycholog spec. kliniczna i zdrowia, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, prezes Fundacji Źródło Zmian   601-938-288

Jestem psychologiem o spec. kliniczna i zdrowia (ukończyłam Psychologię Kliniczną i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie), psychotraumatologiem  (ukończone studia specjalizacyjne podyplomowe Psychotraumatologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie), terapeutą EMDR (certyfikowane szkolenie metodą EMDR).

Specjalizuję się w pracy z traumą, kryzysami życiowymi, rozwojowymi, relacyjnymi, stresem, złością, depresją, lękami, nerwicami, zaburzeniami osobowości, osobami ze spektrum autyzmu, z cechami Aspergera, ADHD. Pracuję zarówno z  młodzieżą, młodymi dorosłymi jak i z osobami dorosłymi. Pozwala mi to na kompleksową ocenę sytuacji pacjenta i umożliwia dobór odpowiednich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb  i specyfiki problemów. Integruję metody i techniki różnych szkół terapeutycznych. Najczęściej pracuję technikami psychodynamicznymi, współczesnej psychoanalizy oraz poznawczymi.

W mojej pracy z pacjentami motywuje mnie możliwość towarzyszenia i pomocy osobom  doświadczającym poczucia bezradności, bezsilności, beznadziejności w stopniowym uzyskiwaniu kontroli nad własnym życiem, odzyskiwaniem nadziei, pokonywaniem własnych lęków, budowaniu samoświadomości, przywracaniu sensu życia, nadawaniu mu ładu i znaczenia. Jest to często proces  reintegracji osobowości, tzw. przebudzenia, pozytywnych zmian,  potraumatycznego rozwoju oraz powstawania odporności psychicznej.

W pracy zawodowej kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, kursach      i konferencjach. Superwizuję swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Obecnie jestem w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, atestowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanej przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie. Odbywam także obecnie staż w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie-Tworki.

         Stale współpracuję – tworząc i realizując projekty – z warszawskimi dzielnicami oraz mazowieckimi gminami współtworząc programy interwencyjno-terapeutyczne. 

 

dr Krystyna Grzybczyk

logopeda, oligofrenopedagog, polonista, doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, nauczyciel dyplomowany

Na co dzień pracuję jako polonista oraz zajmuję się prowadzeniem terapii logopedycznej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z placówkami edukacyjnymi, przedszkolami, uczelniami. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami; zwłaszcza ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez studia podyplomowe oraz uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach:

– Wspomaganie rozwoju mowy dzieci z autyzmem.
– AAC we wczesnej interwencji logopedycznej. Wczesne symptomy zaburzeń komunikacji ze spektrum ASD.
– Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i zespołem Downa.
– Terapia neurobiologiczna – dla początkujących (Centrum Metody Krakowskiej).
– Wczesna interwencja i wspomaganie logopedyczne.
– Metody wywoływania głosek (Centrum Metody Krakowskiej).
– Diagnoza i terapia wad wymowy (Centrum Metody Krakowskiej).
– Efektywne metody terapii rotacyzmu.
– Rozwój mowy w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci z różnymi zaburzeniami.
– VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi”.
– I Międzynarodowa Konferencja poświęcona zaburzeniom ze spektrum autyzmu: „Nic o nas bez nas. Dom – Szkoła – Praca przyjazne Osobom ze Spektrum Autyzmu”.

Lubię pracę z dziećmi, daje mi ona wiele radości, zadowolenia i satysfakcji. Aktualnie pedagog, socjoterapeuta i nauczyciel.

Stanisław Głodny

terapeuta, pedagog, doradca zawodowy, trener

Absolwent Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie pedagogiki i doradztwa zawodowego oraz SWPS w kierunku stosowanej analizy zachowania.
Od 2013 roku jestem terapeutą dla dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeń rozwojowych oraz z tzw. „trudną młodzieżą”.
W ciągu ostatnich lat brałem udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach związanych z metodami pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Obecnie pracuje jako pedagog/terapeuta w szkołach.
Prowadzę zajęcia z zakresu:
– całościowego wsparcia osób ze spektrum autyzmu (planowanie działań);
– zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera oraz spektrum autyzmu;
– doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży, Zespołem Aspergera, spektrum autyzmu oraz dzieci neurotypowych;
– trening umiejętności społecznych (indywidualnie oraz w grupie);
– trening koncentracji uwagi;
– wsparcie pedagogiczne;

Stanisław Głodny prowadzi :

1. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Zajęcia mają na celu budowanie tożsamości klienta i pracę nad mocnymi stronami.
Wypracowanie zachowań, które pomogą w funkcjonowaniu w sytuacjach codziennych. Przepracowanie sytuacji trudnych, które dotykają klienta.

2. Doradztwo zawodowe dla młodzieży z spektrum autyzmu.

  • określenie mocnych stron klienta
  • wzmacnianie mocnych stron w kierunku przydatności do ścieżki edukacyjno-zawodowej;
  • testy predyspozycji zawodowych, cech charakteru, temperamentu;
  • określenie dobrych praktyk zawodowych;
  • nowoczesne techniki w doradztwie zawodowym.

3. Trening Umiejętności Społecznych /Klub Przyjaciela/

4. Trening Koncentracji Uwagi.

Nowoczesne ćwiczenia mające na celu poprawę koncentracji dzieci oraz młodzieży podczas zajęć szkolnych, sprawdzianów, pracy w skupieniu, rozmowach i innych.

5. Wsparcie pedagogiczne/ terapia pedagogiczna.

Zajęcia mające na celu wypracowania modelu wsparcia dla klienta, który przejawia trudności:

  • deficyty i trudności szkolne
  • reedukacja

 

Piotr Melon

masażysta

Jestem dyplomowanym masażystą I, II stopnia, posiadam również międzynarodowy certyfikat masażysty.

Nie wykonuję dużej ilości pośpiesznych zabiegów. Masaż to bardziej moje hobby niż praca. Dzięki temu do każdej masowanej osoby staram się podejść indywidualnie. Masaż to kontakt z drugim człowiekiem, w przyjaznym nastawieniu, któremu towarzyszy pozytywna energia i doświadczenia. Każdy człowiek jest inny i dlatego każdy zabieg jest niepowtarzalny.

W czasie pracy staram się obserwować masowaną osobę i dostrzegać zmiany na ciele, twarzy oraz w sferze energetycznej, aby osiągnąć zadowolenie klienta, uśmiech i poczucie odprężenia. Jestem wdzięczny, że drugi człowiek zaufał mi i pozwala zajmować się swoją energią dlatego moim celem jest przekazanie pozytywnych doznań i osiągnięcie w czasie zabiegu wzajemnej harmonii.

Prywatnie nałogowo czytam i podróżuję, naprawiam laptopy i kamery wideo, projektuję stony internetowe i bazy SQL, pielęgnuję baśniowy ogród, znam się na winach i na fotografii.

 

Sylwester Krzywicki

psycholog

Ukończyłem studia psychologiczne o specjalności „Psychologia zdrowia i psychoterapia” oraz szkolenia: „Podstawy psychoterapii  psychoanalitycznej dzieci i młodzieży” w Instytucie StudiówPsychoanalitycznych im. Hanny Segal oraz „Introduction to counselling” (Wprowadzenie do psychoterapii humanistycznej) w Thomas Danby College w Leeds, w Anglii, a także wiele kursów. Cały czas rozwijam się czytając aktualną literaturę psychologiczną oraz uczestnictwo w konferencjach tematycznych. Ponadto jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, które podnosi moje kompetencje. Doświadczenie zdobywałem m.in. w szkole z oddziałami integracyjnymi, szkole specjalnej dla dzieci z autyzmem, przedszkolach terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, poradni dla osób z autyzmem dziecięcym, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przychodni lekarskiej, czy też w domu opieki dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz skłonnością do zachowań agresywnych. Obecnie pracuję w poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej i zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, która ma na celu ustalenie źródła trudności dziecka. Po wykonaniu diagnozy ustalam plan leczenia dla całej rodziny. Ponadto współprowadzę grupę psychoterapeutyczną dla nastolatków. Współpracuję w zespole z innymi psychologami, psychoterapeutami, terapeutami środowiskowymi oraz psychiatrami. Uczestniczę w regularniej superwizji. Moimi pacjentami są dzieci, młodzież i dorośli z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, ze spektrum autyzmu, z ADHD, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, a także po traumatycznych wydarzeniach, np. przemocy rówieśniczej. W swojej pracy kieruję się bezwarunkową akceptacją, otwartym podejściem do człowieka i próbą zrozumienia świata drugiej osoby. Zapraszam osoby od 12. roku życia zmagające się z wymienionymi wyżej trudnościami oraz przeżywającymi poczucie osamotnienia, takie, które czują się nierozumiane przez innych, z trudnościami w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi ludźmi…

 

Jolanta Karpińska


Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie –  pedagog, resocjalizator, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, doświadczonym specjalista, z uprawnieniami do całościowego diagnozowania, planowania i przeprowadzania terapii integracji sensorycznej. Prowadzi Zajęcia psychopedagogiczne – pracując głównie z nadmiarowymi stanami emocjonalnymi dzieci i młodzieży. Prowadzi Trening Zastępowania Agresji (doświadczanie przez dzieci i młodzież nadmiarowej złości i napięć emocjonalnych) Trening Umiejętności Społecznych (doświadczanie przez dzieci i młodzież nadmiarowego lęku, wstydu, nieśmiałości). Wykorzystując doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z różnymi zaburzeniami neurorozwojowymi prowadzi terapię m.in. osób ze Spektrum Autyzmu, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym oraz z różnymi dysfunkcjami w rozwoju integracji sensorycznej.

Stale poszerza swoją wiedzę podczas szkoleń i kursów psychopedagogicznych. Prowadząc zajęcia wykorzystuje i łączy elementy różnych metod i technik terapeutycznych oraz edukacyjnych w zależności od indywidualnych potrzeb, możliwości małych i dużych pacjentów.

Satysfakcję w codziennej pracy daje jej możliwość towarzyszenia pacjentom oraz obserwowania ich postępów.

Referencje Naszych Pacjentów

Masz jakieś pytania?

Kontakt!

Szkolenie warsztatowe przeprowadzone przez Fundację Źródło Zmian było dla
naszych dyrektorów i naczelników bardzo pozytywnym i konstruktywnym doświadczeniem.
Pomimo stosunkowo krótkiego czasu, jaki mieliśmy, możliwe było przekazanie konkretnej
wiedzy z zakresu wzmacniania komunikacji w zespołach, jej właściwego kształtowania,
a także radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi. Oprócz konkretnej wiedzy,
uczestnicy szkolenia mieli także możliwość przećwiczenia nowych umiejętności w trakcie
prac w podgrupach.
Jadwiga Ford i Agnieszka Kik-Głowacz, jako trenerki prowadzące szkolenie wykazały
się wysoką energią i specjalistycznymi kompetencjami, szczególnie w odniesieniu do dużej
grupy, jaką miały pod opieką.
Szkolenie było prowadzone w sposób przyjazny dla uczestników i skoncentrowany na
ich potrzebach. Trenerki dawały przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i zadawania
pytań.
Polecam ten zespół każdej organizacji, która chce doskonalić umiejętności
komunikacyjne i menedżerskie w sposób praktyczny, oparty na doświadczeniu biznesowymi
wiedzy naukowej, z zakresu nauk behawioralnych ale przede wszystkim dostosowany do
indywidualnych potrzeb organizacji.

MEN, 2018-11-20

Image

Przyjazna atmosfera
dla wszystkich Twoich myśli

Dowiedz się więcej o Fundacji