Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Terapia ręki

Opiera się na rozwoju psychomotorycznym oraz prawach i regułach, które ten rozwój determinują. Ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczenie wrażeń dotykowych, poznawania dzięki nim różnych kształtów czy rozróżniania struktur materiałów. Są to ćwiczenia i zabawy mające na celu rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi. W późniejszym etapie obejmują też naukę pisania.

Trudności dziecka w zakresie małej motoryki to problem

tkwiący w całym rozwoju psychoruchowym dziecka

Umiejętności grafomotoryczne należą do najbardziej złożonych sprawności ruchowych rąk. Opanowanie ich przebiega według sekwencyjnego wzorca. U jego podłoża znajduje się ogólna sprawność ruchowa, która warunkuje osiągnięcie wyższych etapów sprawności motorycznych, w tym sprawności manualnych i grafomotorycznych. Osiągnięcie przez dziecko danej sprawności motorycznej jest efektem stanu dojrzałości, ale i doświadczenia.

Opanowywanie czynności motorycznych podlega etapom rozwojowym. Początkowo dziecko osiąga umiejętności z zakresu motoryki dużej, czynności samoobsługowe, wraz z którymi doskonali się sprawność małej motoryki. Ostatnim etapem jest opanowanie chwytu pisarskiego oraz umiejętności grafomotorycznych.

Prowadzimy specjalistyczne zajęcia – Terapia ręki – dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również dla osób ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną, z MPD (Mózgowe porażenie dziecięce) oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi.

Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.