Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

Centrum Terapii Traumy – Czym się zajmujemy?

Traumy proste

Traumy złożone

Traumy relacyjne

PTSD

w  tym:

 • Trauma prenatalna i okołoporodowa
 • Nieszczęśliwe zdarzenia losowe zagrażające życiu
 • Zaniedbanie i porzucenie
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Doświadczenie przemocy rówieśniczej
 • Mobbing
 • Przemoc emocjonalna i fizyczna
 • Molestowanie seksualne, gwałt
 • Przeżyłeś klęskę żywiołową lub wypadek albo byłeś świadkiem wypadku, aktu przemocy lub śmierci
 • Wypadki komunikacyjne, pożary
 • Interwencje medyczne
 • Porwania i napaść
 • Działania wojenne
 • Służby mundurowe
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)

Kryzysy rozwojowe

Kryzysy życiowe

Kryzysy pre i suicydalne

Przewlekły Stres

Wypalenie zawodowe

Depresja

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia Osobowości