Kontakt

Fundacja Wsparcia Psychologicznego Terapii i Rozwoju Osobistego Źródło Zmian

Miejsce prowadzenia terapii i zajęć: Ursynów, ul. Meander 18 lok. 1, tel. 601-938-288

Siedziba Fundacji:
ul. Franciszka Marii Lanciego 7B/10
02-796 Warszawa

fundacjazrodlozmian@gmail.com

1 rok ago · · Możliwość komentowania Kim jest Psychotraumatolog? została wyłączona

Kim jest Psychotraumatolog?

Psychotraumatolog prowadzi profesjonalną psychoterapię osób po traumie. To psycholog lub lekarz posiadający profesjonalne wykształcenie specjalizacyjne podyplowowe w zakresie Psychotraumatologii. Posiada praktyczne umiejętności diagnozowania różnicowych zaburzeń po stresie traumatycznym o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii. Rozumie i potrafi dostrzec konsekwencje traumy w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, wypadki), relacyjnym z udziałem innych osób (przemoc psychiczna i/lub fizyczna, gwałt), zawsze stara się dotrzeć do źródła problemów, dostrzegając ich skutki dla zdrowia psychicznego oraz fizycznego pacjenta.

1 rok ago · · Możliwość komentowania Depresja – złodziej szczęścia. Objawy, pomoc, leczenie. została wyłączona

Depresja – złodziej szczęścia. Objawy, pomoc, leczenie.

Depresja - objawy pomoc leczenie
Każdy z nas doświadczył gorszego dnia, a nawet kilku takich z rzędu i walczył o poranku z myślą, by „nie wychodzić z łóżka”. Pewnie też wielu w nim zostało, chociaż na dwie drzemki :). Z pewnością warto podążyć za taką potrzebą i pozwolić, by umysł i ciało domagające się odpoczynku, zaznały chwili regeneracji. A jeśli ta myśl prześladuje nas każdego poranka? Utrzymuje się tygodniami lub miesiącami, a my powoli zapadamy się coraz głębiej i głębiej w otchłań, bez możliwości ratunku? Wówczas konieczna jest wizyta u specjalisty, bo depresja, gdyż o niej tu mowa, to bezlitosna choroba, która sama z siebie nie odpuści, a może zabrać wszystko, dosłownie wszystko.

5 lat ago · · Możliwość komentowania Dobra relacja terapeutyczna – leczy została wyłączona

Dobra relacja terapeutyczna – leczy

Człowiekowi w dzisiejszych czasach często brakuje poczucia szczęścia, spełnienia oraz sensu egzystencji. Wielu z nas odczuwa pustkę wewnętrzną, brak ideałów i celów życiowych. Jesteśmy samotni. Szum informacyjny, światopoglądowy, ciągła pogoń, stres często wywołują poczucie lęku i niepewności. Wiele z naszych potrzeb pozostaje nieuświadomiona. Cierpimy, ale nie wiemy dlaczego ?

5 lat ago · · Możliwość komentowania Rekrutacja do grupy osób ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera została wyłączona

Rekrutacja do grupy osób ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera

Zespół Źródło Zmian otwiera rekrutację do pilotażowej Grupy dla chętnych osób ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera, które ukończyły 13 lat i mieszkają lub uczą się na terenie Ursynowa. Zapraszamy do wspólnego działania z osobami ze spektrum oraz tworzenia wspólnej społeczności.

6 lat ago · · Możliwość komentowania Tutoring – Bezpłatne zajęcia została wyłączona

Tutoring – Bezpłatne zajęcia

w ramach projektu Psychoedukacja jako prewencja uzależnień behawioralnych
zapraszamy rodziców oraz uczniów ursynowskich szkół na

BEZPŁATNE ZAJĘCIA
Z TUTORINGU

czyli znanej metody dydaktyczno-wychowawczej, służącej spersonalizowanemu rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju młodego człowieka

Poczucie wartości u dziecka – warsztaty rodzicielskie

6 lat ago · · Możliwość komentowania Poczucie wartości u dziecka – warsztaty rodzicielskie została wyłączona

Poczucie wartości u dziecka – warsztaty rodzicielskie

Poczucie własnej wartości u dziecka to proces złożony, składa się na niego wiele elementów.

Co dziecko myśli o sobie, jak się czuje, zachowuje, jak wartościuje bliskich ludzi, rówieśników, jak ocenia swoje możliwości, czy wierzy w siebie?

Trudne Emocje Dziecka – Kodeks złości

6 lat ago · · Możliwość komentowania Trudne Emocje Dziecka – Kodeks złości została wyłączona

Trudne Emocje Dziecka – Kodeks złości

Wszystkie emocje są potrzebne, informują nas, regulują, ukierunkowują, motywują do działania, pozwalają przetrwać. Ważne jak sobie radzić z trudnymi emocjami ze złością, lękiem, wstydem. Emocje trudne to silne emocje.

Każdy ma prawo do złości!

Porady i wskazówki dla Rodziców wspomagające kształtowanie i modyfikację zachowania dziecka

6 lat ago · · Możliwość komentowania Porady i wskazówki dla Rodziców wspomagające kształtowanie i modyfikację zachowania dziecka została wyłączona

Porady i wskazówki dla Rodziców wspomagające kształtowanie i modyfikację zachowania dziecka

Podstawowe przyczyny powstawania negatywnych (trudnych) emocji u dziecka to niezaspokojone potrzeby, dążenia dziecka:

 • dziecko wie, że nic od niego nie zależy, a ma – jak każdy z nas – potrzebę kontroli, autonomii, to rodzi = złość, bunt, walkę. Efekt: odmowa np. jedzenia, wydalania…
 • postawione przed dzieckiem zdania są za trudne = złość, bunt, brak koncentracji uwagi
 • sytuacja przekracza możliwości rozwojowe dziecka = bezradność, rezygnacja z działania, negatywne myśli, bunt
 • brak podziwu, aprobaty i uwagi ze strony opiekunów/otoczenia = złość, frustracja, depresja. Efekt: wycofanie się lub domaganie się uwagi za wszelką cenę…(cenna jest dla dziecka nawet uwaga negatywna rodzica)
 • niespełnione oczekiwania dziecka = rozczarowanie, frustracja, walka, depresja
 • nie przyswojony w pełni system wartości (im wcześniej go uczymy, tym lepiej)
 • niekorzystny wpływ środowiska (rodzice modelują reakcje, zachowanie, kształtują system wartości, dzieci obserwują nas cały czas, a nasze zachowanie, gesty, mimika jest dla nich ważniejsze niż nasze słowa…)
 • brak znajomości technik samoregulacji emocjonalnej i radzenia sobie samemu w przeżywaniu trudnych emocji, odmawiania, przyjmowania krytyki

Przede wszystkim nie ma złych emocji i wszystkie są ważne. Każdy ma prawo je przeżywać. Daje nam to odreagowanie, wiele dowiadujemy i uczymy się o sobie samym. Nie zawsze jednak informujemy dziecko jak ma sobie radzić z trudnymi dla niego emocjami (uwaga: nie zawsze też my sami potrafimy nad nimi panować…).

Jeśli trudne zachowania dziecka powtarzają się i nasilają to należy działać.

Dobrym sposobem jest zawarcie z dzieckiem umowy dotyczącej jego zachowania. Możemy stworzyć razem z nim kontrakt na „dobre” zachowanie. Na przykład, wspólnie z dzieckiem ustalacie nagrodę do otrzymania za zdobyte punkty. Każde dobre zachowanie lub powstrzymanie się od złego lub poradzenie sobie nauczonymi technikami i nie dopuszczenie przez dziecko do „złego” zachowania jest NAGRADZANE!

Zdobytych raz punktów nigdy nie odejmujemy ! Konsekwencją jest nie zdobycie kolejnych punktów, brak nowych – oddalenie w czasie nagrody + ewentualnie dodatkowe inne naturalne konsekwencje (np. dziecko coś rozlało – niech po sobie posprząta itp…) Rozmowę na temat umowy prowadzimy wtedy, kiedy dziecko jest spokojne. Od małego warto je uczyć rozróżniania i nazywania emocji oraz sposobów samoregulacji emocji, jak je przeżywać w sposób akceptowalny społecznie.

Ponad to:

 • pomagamy dziecku planować jego dzień, tydzień. Daj dziecku terminarz, kalendarz-niech stopniowo samo uczy się planować 🙂 + zabawy w planowanie np. Jak spędzimy wolny dzień ? Jakie zrobimy dziś zakupy ? Co mamy jutro zrobić ? Dziecko uczy się i wyrabia sobie swoje własne schematy działania. Celem jest wypracowanie umiejętności planowania, wyczucia czasu, to nadaje ramy, systematyzuje świat, uspokaja i wspomaga wyciszenie
 • planujemy i uprzedzamy o zmianach, zamiarach, konieczności pójścia gdzieś, zrobienia czegoś – spokojnym głosem… 🙂
 • korzystamy z minutników, timerów /np. przy wykonywaniu próśb, pracy domowej/ zawsze okazujemy dziecku szacunek i zainteresowanie jego osobą 🙂
 • chwalmy dziecko, nazywając, opisując co dobrze zrobiło, dostrzegając jego nawet najmniejsze sukcesy 🙂
 • bądźmy stale emocjonalnie dostępni dla dziecka ! akceptujemy je w jego radości, smutku i złości ! (przypominając mu jak wolno się złościć nie raniąc ! jak radzić sobie ze smutkiem)
 • dziecko zawsze bierze z nas przykład. Jeśli krzyczycie – będzie krzyczeć, jeśli go słuchacie – uczycie go słuchać, jeśli go szanujecie – będzie Was szanować 🙂
 • po kłótni, różnicy zdań, pokażmy dzieciom, zamodelujmy, że ważne jest przyznanie się do błędu, winy, że nie ma milczących dni, obrażania się, że z sytuacji konfliktu jest wyjście, błąd można naprawić, że ważne jest przyznanie się do winy i że przeprosiny są przyjmowane, bądźmy dostępni dla siebie po trudnych chwilach, wybaczajmy i przyjmujmy przeprosiny, uczmy w ten sposób dzieci wyrażania emocji, nazywania ich i radzenia sobie z nimi :))
 • uczmy dziecko od małego asertywności, samoregulacji, rozpoznawania i nazywania emocji, wybaczania, przepraszania

Nigdy! w stosunku do dziecka nie używajmy ironii i sarkazmu…

Generalna zasada:

 1. zachowania pozytywne – wzmacniamy naszą uwagą, uśmiechem, pochwałą, punktami 🙂
 2. zachowania negatywne wygaszamy – ponoszeniem adekwatnych konsekwencji, czasem jedynie brakiem naszej uwagi – selektywne ignorowanie zachowania (tylko wtedy gdy zachowanie dziecka nie jest destrukcyjne)

W chwili uniesienia dziecka nie prowadzimy z nim dyskusji, bo to nie ma sensu, do rozmowy wracamy po jego uspokojeniu. Dobrze byłoby ustalić z dzieckiem co robimy jak jesteśmy na siebie źli np. oddalmy się od siebie na chwilę, dajmy sobie czas i kojne miejsce na ochłonięcie, wyciszenie (odseparowanie, odizolowanie od irytujących bodźców – tzw. time out).

W sytuacji, gdy dziecko odmawia oddalenia się to rodzic wychodzi do innego pomieszczenia (uwaga: technika ta odnosi się do notorycznie powtarzających się trudnych zachowań i reakcji dziecka, stosowana jest także jako narzędzie w radzeniu sobie z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi dziecka, w zaburzeniach zachowania).

Time out to nie kara – to przywilej. To ustalony sposób radzenia sobie z trudnymi emocjami (może być to pokój dziecka lub inne ustalone wraz z dzieckiem miejsce). Zaznaczam to metoda używana w skrajnych sytuacjach przy oporującym dziecku.

Naszemu dziecku pomagamy tworzyć Plany radzenia sobie z trudnymi emocjami. Ustalcie wraz z dzieckiem strategie postępowania, co robić – krok po kroku.

PAMIĘTAJ ! Czego potrzebuje Twoje dziecko ?

 • BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI
 • WZMACNIANIA POCZUCIA WARTOŚCI
 • SZACUNKU
 • ZAUFANIA
 • AKCEPTACJI

Oprac. AKG /FUNDACJA ŹRÓDŁO ZMIAN/

Kształtowanie i modyfikacja zachowania dziecka z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi towarzyszącymi w zaburzeniach rozwojowych (Adhd, osoby ze spektrum autyzmu)

6 lat ago · · Możliwość komentowania Kształtowanie i modyfikacja zachowania dziecka z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi towarzyszącymi w zaburzeniach rozwojowych (Adhd, osoby ze spektrum autyzmu) została wyłączona

Kształtowanie i modyfikacja zachowania dziecka z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi towarzyszącymi w zaburzeniach rozwojowych (Adhd, osoby ze spektrum autyzmu)

Pamiętajmy, że każde negatywne (demonstracja siły – uwaga na utrwalenie takich reakcji) zachowanie przynosi tzw. „wtórny zysk”, który jest głównym powodem utrzymywania się tego zachowania. Co dziecko z tego ma?

Uwaga:

zachowanie niepożądane + brak konsekwencji = wzmocnienie zachowania niepożądanego !

ale

brak uwagi = zmniejszenie zachowań niepożądanych /wygaszanie/, ponieważ brak uwagi dorosłego to najgorsza kara dla dziecka

Dlatego:

 • unikaj, nie przedłużaj kłótni
 • w sytuacjach zaostrzenia nie odzywaj się
 • zamknij się w łazience, odseparuj od dziecka (przy starszym dziecku)
 • unikaj wzroku dziecka
 • ignoruj jego wybuchy agresji, pilnuj swoich granic!
 • nie krzycz!

Gdy wybuch agresji nastąpi poza domem:

 • odwróć uwagę dziecka
 • ignoruj je (ludziom mów, że właśnie trwa proces wychowawczy dziecka i prosisz o nie wtrącanie się, uprzedź, że kontrolujesz sytuację i tak ma być)
 • odejdź dalej od dziecka

Agresja (ataki, wybuchy) jest zachowaniem wyuczonym, bo zawsze spotyka się z reakcją dorosłego…Tu dziecko chce sprawować kontrolę.

My natomiast musimy naszymi adekwatnymi reakcjami na zachowanie dziecka przywrócić ład, porządek, granice i poczucie bezpieczeństwa. To rodzic sprawuje kontrolę.

Przed wyjściem spokojnym głosem ustalamy jaki będzie plan wyjścia, co będziemy robić. Ustalamy także z dzieckiem, co dziecko zyska na dobrym zachowaniu. Może zdobyć np. punkty, które przybliżą dziecko do zdobycia upragnionej nagrody.

Dlatego system punktowy dobrze sprawdza się w oddziaływaniach i kształtowaniu zachowania dziecka i młodzieży. Zdobywane punkty za dobre zachowanie są drogowskazami dla dziecka jak należy się zachowywać, jakie zachowanie mi się opłaca, co z tego mam. Raz zdobytych punktów dziecku nie zabieramy. Konsekwencją dodatkową w może być ograniczenie przywileju lub jego całkowite zawieszenie – określmy jednak do kiedy, dodatkowe obowiązki, odpracowanie!

Różnica między karą a konsekwencją?

Konsekwencja jest wcześniej ustalona z dzieckiem, tu nie ma elementu zaskoczenia, (co może prowokować wybuchy agresji). Wcześniejsze ustalenia dokonane wraz z dzieckiem wprowadzają ład w świat dziecka, systematyzują ten świata, wprowadzają granice, a to wspomaga przywracanie poczucia bezpieczeństwa, przewidywalności, co z kolein obniża napięcia, stres i lęki.

Naszym celem jest rezygnacja dziecka z takiego zachowania i znalezienie sposobu osiągnięcia przez dziecko zysku innymi akceptowalnymi, konstruktywnymi sposobami.

Rozmowa: Co cię złości ? Czego potrzebujesz ? Czego Ci brak?